vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Impressum

Uvodna reč
Godina VII, broj 99, april 2010.
Izlazi mesečno
(uglavnom)

Specijal pripremila
Tamara Lujak
Naslovna strana: preuzeta sa
www.pticica.com/slike/jarbuli/821324


„Kada mi je posao poveren, potisnem ga u memoriju ne dozvoljavajući sebi mesecima da pravim ikakve skice. To je način na koji je načinjena ljudska glava: ona poseduje izvesnu nezavisnost. To je kutija u koju možete ubaciti elemente nekog problema, a zatim ih ostaviti da ,plutaju', ,krčkaju', ,vru'. Zatim jednog lepog dana nastaje spontani preokret iznutra; uzimate olovku, ugalj, nekakve bojice... i porodite se na listu papira. Ideja izlazi na svetlo dana... rođena je.“ (Le Korbizje)
To je način na koji priroda funkcioniše. Ne radi mesecima, ćuti i tihuje tokom zimskih meseci, priprema se za veliki prolećnji prasak. Za obnavljanje života, nove sokove i nove doživljaje. Slično je i u literaturi. Uvek vam je potreban novi izazov bilo da ste pisac, bilo da ste čitalac. Uvek ćete se radovati novoj temi, novom obrtu, novom specijalu Helly Cherry...
U ovom prolećnom broju donosimo vam priče, pesme, haiku i aforizme sa granice sna, iz pomerenih i izmeštenih svetova, iz magnovenja kojima vladaju neka druga pravila, neki drugi entiteti... Usudite se - zagrizite Paklenu višnju...

Tamara Lujak

vrati se na sadrzaj
arhiva