vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

KOLUMBO OTKRIVA AMERIKU

       

U jednom momentu mornari sa Kolumbovog broda su povikali:
„Kolumbo, eno je Amerika!”
Kolumbo je rekao:
„Jeste li sigurni?”
A mornari će:
„Kako nismo, pa eno ga vidi se KIP SLOBODE!!”

Zoran S. Stanojević

vrati se na sadrzaj
      arhiva