vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

KLJUČAR

       

Zaključaj glavna vrata kad završiš sa poslom- rekao je Šef proizvodnje jednog sunčanog januara..
Da, šefe.
I vrata od magacina.
Da, šefe.
I vrata sektora pravnih poslova, vrata sektora kvaliteta, odeljenja za pravljenje kalkulacija, ulazne kontrole, izlazne kontrole, vrata koja smo izdali onom podstanaru, vrata logistike... i doviđenja.
Da, šefe.
Na kraju radnog vremena, radnik se uputi ka jednoj od brava, gurnu ključ, ali nije uspeo da zaključa.
Uputi se drugoj, trećoj, petoj...
Pogrešan ključ.
Loš ključ.
Neposlušan ključ.
Vratio se ka stolu da telefonira Šefu proizvodnje, kad primeti da na susednom stolu leži podsetnica na kojoj je pisalo velikim, masnim slovima:
KLJUČAR.
Nakon telefonskog poziva, ključar se pojavio u roze kombinezonu, sa suncobranom u ruci. Bio je prljav i znojav, valjda od prevelike vrućine.
Suncobran u ovo doba?
Bojim se ozonskih rupa. Jako-rekao je Ključar i odneo glavnu bravu.
Nakon toga ga niko više nije video, a i podsetnice je nestalo.

Leila Samarrai

vrati se na sadrzaj
      arhiva