vrati se na sadrzaj arhiva [email protected]

KONAČNO

       

Pojavio se iznenada
 i niotkuda
u mom životu...

Reče da ga je sam vetar doneo...
I tu je pao...

Vida Nenadić

vrati se na sadrzaj
      arhiva