vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

KONAČNO

       

Pojavio se iznenada
 i niotkuda
u mom životu...

Reče da ga je sam vetar doneo...
I tu je pao...

Vida Nenadić

vrati se na sadrzaj
      arhiva