vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

SVE MOJE VASIONE

       

Sutra je predaleko za nas
Svemir da ukrotiš sutra
Ne bih te volela kao danas

Sve moje reči
U tebi su sazdane

Rečeno mi je
Da te zauvek govorim

Boginja sam
Vino besmrtnosti ne okušam

Sva moja pića
U tebi
Netaknuta žedne

Sve moje vasione
U mehurima tvoje krvi
Spajaju se

Nataša Stanić
Iz zbirke „Na horizontu događaja

vrati se na sadrzaj
      arhiva