vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Pregled e- / web- / fan- / maga / zina

       
čitao Nenad

Sordid #1
Fanzinaška sezone je definitivno sušna. Ex Yu pogotovu. Nekad je svaki broj imao bar po 3 fanzina prikazana, sada jedva jedan. Napomenuh to prošli put ali moram opet. Postaje zabrinjavajuće.
Šta imamo ovde? Ekipi je valjda jasno da papirni fanzini polako odumiru ali se ne predaju pa svoj rad ipad distribuiraju u toj kombinaciju fizičkog i elektronskog. Dakle kombinacija papira, elektronskog fanzina i muzičkog dela. Papirni deo je u stvar mini zin dodatak apravi broj se nalazi na dvdju kao pdf izdanje. Previše mi je prepričavati sadržaj (112 stranica), recimo samo da nije za svakoga i nije klasičan zin ali ima šta za pametno pročitati. Diskovi donose eksperimentalu, noise core, noise, grajnd i šta sve ne. Čini mi se da ćete sve to moći i skinuti na sordidzine.blogspot.com. 

vrati se na sadrzaj
      arhiva