vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Pravi prijatelj
         

'Danas sam stekao novog prijatelja. Prilično je mrtav. Ne priča mnogo, ali to mi i odgovara, barem ja njemu mogu da pročam šta hoću a da se on ne buni. Jedino što mi se kod mog novog prijatelja ne sviđa je što svaki dan sve više i više smrdi.

     

Avgustin Ljubiša živi u Novom Sadu. Priča koju ste upravo pročitali nalazi se u zborniku Najkraće priče 2005 (Alma; Beograd 2006). Priču objavljujemo sa dopuštenjem priređivača i izdavača Đorđa Otaševića.

vrati se na sadrzaj
      arhiva