vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Antiseksistička akcija

         

Dom omladine Zaječar
Panaceja/Humanist/My deer child/Veliko slovo/Pinhead’s victim/Mind reflection

Izjednačit polove i rodove, ne na papiru, nego u svesti pojedinca, to je bio jedini povod za ovakvom akcijom. Ovo dešavanje je u biti jednodnevni hardcorepunk festival iza koga stoji “art-um” kolektiv sa svim svojim aktivistima iz Niša, Boljevca i Zaječara, a koji je sproveden sa idejom da podrži napore za izjednačavanje rodova na svim nivoima. Konkretne aktivnosti su se ogledale u aktivnoj priči koja se provlačila kroz ceo fest, gde su gotovo svi bendovi pojedinačno uzeli aktivno učešće u tome, i deljenjem velikog broja flajera sa edukativnim tekstovima, ili sa konkretnim podatcima o nejednakom statusu medju polovima i rodovima.

O samoj svirci, sa te muzičke strane, neću u ovom tekstu govoriti (o svirci ce biti reci kasnije. prim.N.) ali bi se malo više zadržao na samoj ideji, I pojmovima koji se tu pominju.

Prvo, pojmovi pola i roda : Pol je biološka karakteristika.

Rod je društvena kategorija, znači rod označava razliku koju je društvo nametnulo, karakteristike i sterotipije o polu koje su navodno određene kulturom, tradicijom pa čak i naukom.

Znači, društvenom konvencijom do diskriminacije!

     

Ideja za akciju u Zaječaru se rodila sa poklapanjem nekih datuma. 8. mart se bližio i priče o njemu kao i svake godine iritirajuće i licemerne ( samo da se razumemo, i ja sam nekada kupovao mami karamfile, i ne samo mami, pa čak i kada više nisam bio tako mali) pa tako i nagone na potrebu za akcijom, a sa druge strane datum za moguću svirku Panaceje kod nas je 10. mart i eto ti čudne simbioze.

U Nišu nemamo na raspolaganju prostor, ali zato u Zaječaru da, i uz podršku naših zaječaraca Milice, Nemanje i Emira stvar se sprovdi u delo. Desetog sve teče po planu, ako izuzmemo tehničke probleme sa ulaskom u prostor neko izvesno vreme, riječani stižu na vreme, ljudi se skupljaju u zavidnom broju, reakcije na forumima predhodnih dana iznenađujuće, stiže nekolicina ljudi i sa strane, postavljaju se distribucije gde su ljudi, za ne poverovati, kupovali po nešto pametno i tako .... Na ulazu uz pečat ljudi su dobijali i gore pomenute flajere, a u toku svirke konstrantna priča o samoj temi akcije je izazivala reakcije, što pozitivne sa odobravanjem, što povređenih sujeta mačo muškaraca što je opet pozitivno.

Bilo je pored priče o antiseksizmu, govora i o pasivnom pušenju gde je pevač Panaceje pozivao pankere da pokažu svoju solidarnost, o kojoj se toliko priča, na delu i dođu na koncert bez cigareta, i tako jasno pokažu svoju svesnost o idejama o kojima govore. A ovo je, ja mislim, još jedna sjajna tema za razmišljanje i akciju.....

Dario Art-um kolektiv

vrati se na sadrzaj
      arhiva