vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Čitali smo Bezbožnik #1


Dosta sam slušao o ovom fanzinu, dosta se o njemu i pisalo, izazvao je dosta polemika tako da sam s' nestrpljenjem očekivao da u njega zavirim. Zbilja ima puno zanimljivih tekstova, naravno svi su kritički nastrojeni prema crkvi. Ipak na mene su veći utisak ostavile pojedine ilustracije i montaže. Slažem se sa satirom i nemam ništa protiv nje, ali mi se na dopada preterano izvrgavanje ruglu. Zbilja znaju da zasmetaju pojedine slike u ovom glasilu koje su krajnje neukusne (npr slika na str 4. ili 7.). Takođe, autori tekstova su se potpisivali sa Gojko Stojčević (to je svetovno ime patrijarha ako se ne varam), Gordana Pop Lazić, Justin Popović,... Ok, ne moraju da se potpišu punim imenom ali koristiti imena drugih ljudi, a da nisu u pitanju pseudonimi več imena ljudi koji zaista postoje, mi je zaista bez veze. Na sve ove načine se i tako konzervativan narod ne privlači na svoju stranu niti osvešćuje, naprotiv. Takvi postupci samo narod približavaju crkvi. Ko će takvo glasilo uzeti za ozbiljno. /Predrag/

vrati se na sadrzaj
arhiva