vrati se na sadrzaj arhiva root@hc-zin.cjb.net

Predstavljamo časopis Avangrad

       

List za kulturu Avangrad iz Sombora je besplatni dvomeseenik posveaen svim oblicima kulture i pop kulture, proznog i poetskog izražavanja i stvaralaštva na poljima grafika, slika, dizajna, fotografija i foto-montaža. Koncepcija lista sastoji se od dva dela. Prvi deo posveaen je osvrtima, kritikama (književnim, muziekim, filmskim, likovnim...), esejima i teorijskim tekstovima iz bilo kog domena kulture. Taj deo ima tri stalne rubrike: POGLED IZ UGLA (osvrt na savremena društvena zbivanja iz lokalnih sredina, regije, ali i sveta), EITALIŠTE (edukativni pregled savremenih i klasienih pisaca i dela) i OVDE BLIZU (reportaže i/ili intervjui koji se bave zanimljivim lokalitetima i kulturoloskim fenomenima u Vojvodini i u regionu). Drugi deo lista nazvan je PROESIS i posveaen je proznom i poetskom stvaralaštvu neafirmisanih i afirmisanih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije eiji ae teksovi biti propraaeni grafiekim prilozima neafirmisanih i afirmisanih umetnika.
www.myspace.com/avangrad

      arhiva