Posledice bombardovanja 1999.

Čovekov uticaj na prirodu i njen odgovor nama...

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Posledice bombardovanja 1999.

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:38

Uranijumske i dioksine posledice bombardovanja 1999.

Češki filozof Karel Košik je usred bombarderske kampanje NATO protiv SR Jugoslavije napisao: "Istorija ne teži konačnom idealnom stanju ili vrhuncu. Ljudi se u svakoj etapi bore sa ovom ili onom opasnošću, važno je da li će pretnju na vreme prepoznati i hoće li imati hrabrosti i snage da izađu s njom na kraj." Ovim rečenicama Košik je pokrenuo dve ključne teme koje su danas postale aktuelnije nego u vreme samog bombardovanja. Prva je tema vezana za aluziju na Fukujamin "kraj istorije", a druga tema vezana je za opasnost koja je šest godina posle bombardovanja postala realnija nego tada, kada su njeni uzroci bacani po Srbiji i Crnoj Gori.

Na Fridmanovo i Hantingtonovo priznanje, da nisu bili u pravu kada su insistirali na privatizaciji po svaku cenu, jer se pokazalo da je vladavina zakona elementarnija i važnija od privatizacije, nadovezao se 2004. Fukujama, govoreći da je napredak danas moguć samo uz jak državni aparat. Jačanje države rešenje je za sve savreme probleme pojedinih država i globalnog sveta - poručuje Fukujama, priznajući da istorija i dalje traje. Slabe države u zemljama u tranziciji dovele su do korupcije, siromaštva, organizovanog kriminala, terorizma i do katastrofalne zagađenosti životne sredine.

Druga Košikova tema o velikoj opasnosti koja nam preti od posledica uranijumskog i dioksinog rata koji je 1999. vođen protiv SR Jugoslavije, danas postaje problem vezan za opstanak i prosperitet srpskog i drugih naroda koji žive na teritoriji SCG.

Međutim, treba poći od prve istine koju je prezentirao Košik u vreme bombardovanja: "U ratu protiv Srba ne samo da se testiralo oružje na živim ciljevima i proveravala sposobnost komandnih štabova, već se takođe ispitivala, i to prevashodno, psiha ljudi." Zato se slobodno može reći da je ovo analiza o efektima bombardovanja koji i danas deluju na zdravlje i psihu žitelja SCG.

Te tragične 1999, za 78 dana bombardovanja stradalo je 2.000 civila i 1.002 vojnika. Izvršeno je 36.219 naleta vojnih aviona. NATO avioni leteli su na visinama između 10 do 15 kilometara gde se nalazi ozonski omotač. Rezultati njihovog dejstva jeste sigurno i oštećenje ozonskog omotača iznad Balkana. Međutim, treba reći da oštećenje ozonskog omotača ima sezonski karakter vezan za određene geografske širine i određeno doba godine. Tako da se mora konstatovati da oštećenje ozonskog omotača nije moglo opstati na našim geografskim širinama u dužem vremenskom periodu ali je sasvim sigurno doprinelo globalnom proširenju ozonske rupe.

Osiromašenim uranijumom gađano je ukupno 113 lokacija na području tadašnje SR Jugoslavije, većina na teritoriji Kosova i Metohije. Prema proračunima doktora Vladimira Ajdačića, na SR Jugoslaviju bačeno je 13.000 tona osiromašenog uranijuma. Amerikanci su priznali "sejanje" "samo" 11.000 tona ovog nus-proizvoda uranijuma 235 koji se koristi kao gorivo u nuklearnim elektranama.

Prema podacima NATO, od 5. do 11. septembra 1995. njihovi avioni su ispalili 5.800 projektila sa osiromašenim uranijumom u blizini Han Pijeska i Hadžića u Bosni i Hercegovini.

U posledice bombardovanja srpskih zemalja ne ubrajaju se samo tone osiromašenog uranijuma, već i tone štetnih i kancerogenih hemijskih materija rasutih i sagorelih zbog posledica bombardovanja. Opasni piralen iz trafo-stanica, živa, raznovrsni dioksini, sagoreli kerozin, haloni - sve su to posredne posledice bombardovanja koje nanose mnogo ozbiljniju štetu po čoveka i njegovu okolinu, nego što se do sada priznavalo.

Ko nas je bombardovao
Belgija, Kanada, Češka, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Španija, Turska, V. Britanija i SAD

Očigledne posledice
U Srbiji se do 1999. registrovalo između 15.000 i 20.000 novih slučajeva kancera, da bi taj broj već 2004. dostigao cifru od 30 000 novih bolesnika.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:39

Političari kriju istinu

Do istine, one potpune, teško je doći bez pouzdanih podataka o dejstvima (kvantitet i kvalitet), tačnom broju preleta, vrsti sredstava korišćenih za zaštitu letilica ili borbenih sredstva. Na našoj strani o činjenicama vezanim za bombardovanje mogu govoriti samo pripadnici kvalifikovane javnosti u koje spadaju vojni stručnjaci, rukovodstva firmi po kojima je dejstvovala NATO alijansa, lokalne zajednice na čijem terenu se dejstvovalo, medicinski i ekološki stručnjaci, naučni radnici u poljoprivrednim, vodoprivrednim, nuklearnim, hemijskim, tehnološkim i drugim institutima, nevladine ekološke organizacije i pojedinci stručno osposobljeni za ekološke probleme.

Od svih pobrojanih pripadnika kvalifikovane javnosti samo se mali broj uključio u priču o ekološkoj zagađenosti koju je prouzrokovalo bombardovanje 1999. Taj mali broj pripadnika javnosti bio je 1999. uključen u Komisiju za procenu štete u životnoj sredini koju je formirala savezna vlada. Ova komisija je započela obiman i vrlo stručan rad, pretežno zasnovan na kvalitativnoj proceni štete. Međutim, posle prvih obimnijih i značajnijih rezultata, neko je iz političkih struktura naredio obustavu rada. Da je rad komisije bio nastavljen, mi bismo imali mnogo bolju pregovaračku poziciju kako o tužbama protiv zemalja koje su nas bombardovale, tako i o eventualnom obeštećenju građana i države.

Na drugoj strani događalo se da zbog neblagovremenog i neadekvatnog informisanja ljudi zalaze u kontaminirane uranijumske zone, pa čak i grade objekte za razne namene. Takođe treba napomenuti da je nemarnost i svojeglavost nekih odgovornih ljudi u velikim proizvodnim pogonima dovela do toga da se iscureli piralen baci na javnu deponiju kao što se to dogodilo u Boru posle razaranje trafo-stanice "Bor 3". Nažalost, u Boru su se rukovodioci lokalne samouprave i čelnici ugroženih industrijskih postrojenja oglušili o sve opomene domaćih i stranih stručnjaka tako da je odlaganje piralena obavljeno na nestručan i opasan način.

U vremenu kada je zaštita životne sredine postala ključni pojam u naučnim, društvenim i političkim opredeljenjima a najveći problem u ekonomskoj sferi, na primeru odnosa prema uranijumskom i dioksinom ratu najbolje se može dokazati da su faktori zdravlja i bolesti pre svega društveni, a onaj ko krije podatke o ugroženosti stanovništva saučesnik je u zločinu.

Sagorevanjem nafte oslobađaju se različita ciklična jedinjenja, koja su veoma štetna, a pod dejstvom sunčeve svetlosti i drugih faktora oslobađaju se i dioksini, koji su izuzetno kancerogeni. Uranijum i dioksini učinili su da se bombardovanje SR Jugoslavije može proglasiti genocidnim činom.

Nato je kršio međunarodne zakone
Mora se znati da su NATO snage bombardujući SR Jugoslaviju prekršile sledeće međunarodne konvencije, rezolucije i protokole:
- Konvenciju o delovanju na životnu sredinu donetu 1977.
- Konvencija o zaštiti svetske prirodne baštine 1982.
- Stokholmsku deklaraciju o životnoj sredini 1972.
- Dodatni protokol broj 1 u Ženevskoj konvenciji. U oblasti zaštite žrtava međunarodnih ratnih konflikata 1949.
- Konvenciju o zabrani upotrebe određenih ubojnih sredstava.
- Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača
- Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozon (1987. sa izmenama 1997.)
- Rezoluciju Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za ljudska prava iz 1996. i 1997.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:41

Posledice se uklanjaju sporo i na neadekvatan način

Krajem 2003. (11.12.) krenulo je put Francuske 149 neoštećenih kondenzatora punjenih kancerogenim transformatorskim uljem - piralenom. U Francuskoj u postrojenju "Seše", najvećem u Evropi za uništavanje opasnih materija, biće istopljeni kondenzatori. Ukupna količina ovog opasnog otpada, smeštenog u specijalnim kontejnerima, procenjuje se na oko 5,5 tona.

U opštini Bujanovac, na lokaciji Bratoselce, tokom 2003. izvađeno je 350 metaka sa osiromašenim uranijumom. Tokom 2004. okončano je i čišćenje Pljačkovice kraj Vranja, gde je na izuzetno nepristupačnom terenu pronađeno 48 metaka sa osiromašenim uranijumom.

Uprava za zaštitu životne sredine Ministarstva nauke i zaštite životne sredine potpisala je 19. jula 2005. godine sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča" ugovor o realizaciji projekta sanacije kontaminiranog zemljišta osiromašenim uranijumom na lokaciji Borovac, na teritoriji opštine Bujanovac.

Prema najavama iz resornog ministarstva, tokom naredne godine u planu je sanacija lokacije Reljan u opštini Preševo, čime bi se završila sanacija svih lokacija kontaminiranih osiromašenim uranijumom na teritoriji Srbije van Kosova i Metohije.

Svi prezentirani podaci o preduzetim aktivnostima govore o ozbiljnosti s kojom Vlada Republike Srbije prilazi ovom problemu. Međutim, za kompletnu sanaciju svih kontaminiranih površina raznim otrovnim supstancama, od žive, amonijaka, piralena i još mnogo čega, treba mnogo novca, toliko koliko Srbija neće imati još dugo. Zato je i bitno da se sa posledicama bombardovanja upozna svetska, kao i nepoosredno ugrožena balkanska javnost. Samo širokom finansijskom potporom iz inostranstva i brzom akcijom na terenu može se realizovati ozbiljnija sanacija zagađenog prostora Srbije.

Crna Gora priznaje
Šest od osamnaest domaćih stručnjaka - fizičara i pripadnika vojske, koji su učestvovali uklanjanju municije sa uranijumom sa rta Arza kod Herceg Novog, dobilo je genetske poremećaje, piše podgorički Dan povodom saopštenja Ministarstva zdravlja Srbije.
Prema rečima pomoćnika ministra dr Nevene Karanović, reč je o posledicama prisustva osiromašenog uranijuma bačenog na crnogorsko poluostrvo Luštica tokom NATO bombardovanja. Kod šest osoba je u urinu pronađeno 0,03 do 0,23 miligrama uranijuma po litru i utvrđene su specifične promene hromozoma, direktno izazvane OU. Dekontaminaciju ovog prostora vršilo je osamnaest stručnjaka iz Ekotoksikološkog zavoda Crne Gore i beogradskog Instituta Vinča. Jedino je preminuo Žarko Raičević.
"Glas javnosti", 24. avgust 2005.


Međunarodne komisije umanjuju štetu

Da se na međunarodnom planu ponešto i radi, govori podatak da je Program UN za zaštitu životne sredine, inače stručna organizacija u sistemu UN, na zahtev tadašnje Savezne vlade obavila ispitivanje stanja životne sredine u tri stručne misije. Svaka misija bila je sastavljena od eksperata iz više zemalja i analizirala je desetak industrijskih lokacija: Pančevo, Novi Sad, Kragujevac, Bor, Niš, neke termoelektrane, Dunav i nekoliko lokaliteta sa stanovišta ugroženosti životne sredine kao što su Kopaonik, Fruška gora i Zlatibor. U isto vreme radili su isti posao, u istom obimu, i naši eksperti i interesantno je reći da se objavljeni rezultati UN i naši razlikuju samo u nekim nalazima, ali su te razlike u granicama prihvatljivosti.

Međutim, evidentno je da do sada niko nije započeo, a kamoli uradio, sveobuhvatni istraživački postupak sa zdravim i ugroženim kontrolnim grupama dobrovoljaca u određenom vremenskom periodu ne kraćem od pet godina. Samo serije ovakvih istraživanja na ugroženim prostorima mogu dati adekvatne i pouzdane rezultate na osnovu kojih bi se eventualno mogle preduzeti određene akcije. Za realizaciju ovog projekta potrebno je dosta sredstava koja su u zemljama u tranziciji, kao što je naša, vrlo ograničena i zato je neophodno da se na nekoj od donatorskih konferencija reši i ovaj problem.

Za program zaštite ozona u našoj zemlji Multilateralni fond za realizaciju Montrealskog protokola obezbedio je 4,5 miliona dolara. Sredstva su otišla u domaća preduzeća "Prvu iskru Barič", "Obod", "Prvu petoletku", "EI", "Jugostroj", "Hemofarm", "Vatrosprem" i u još deset malih firmi, kako bi se eliminisali iz upotrebe freoni i haloni koji su krivi za uništavanje ozona. Nacionalni program SCG za konačno eliminisanje supstanci koje uništavaju ozon dobio je u julu ove godine još 2,8 miliona dolara, kao i 260 000 dolara vrednu instalaciju za formiranje "banke helona". Uz freon, haloni su najveće "ubice" zemljinog ozonskog omotača. Zbog toga su međunarodne organizacije za zaštitu životne sredine, na osnovu Montrealskog sporazuma (ratifikovalo ga je 190 zemalja), odlučile da 2010. godine na snagu stupi zabrana njihove proizvodnje i prometa.

U ozboljno nastojanje da se otkrije prava istina o ekocidu koji se dogodio na prostoru SCG spada i trodnevni radni sastanak o Kontrolisanoj upotrebi halona održan novembra 2004. u hotelu "Metropol". Na ovom skupu je objašnjeno da su sve kabine lovaca F-16 pre poletanja 1999. bile "naplavljene" halonom, kako bi se sprečio eventualni požar u avionu. Halon se iz kabine aviona ispuštao po sletanju tako da je štetne efekte halon najviše pričinjavao na agresorskim aerodromima kada bi sletao posle obavljenog zadatka.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:42

Uranijum i sedam godina posle
Uranijum dospeva u čovekov organizam disanjem, hranom i vodom, pa čak i preko kože. Najugroženiji organ je bubreg. U njemu se zadržava 0,05 - 12 odsto unetog uranijuma. Najvažniji put odstranjivanja uranijuma iz organizma je mokrenje, ali se tragovi uranijuma mogu detektovati u urinu i sedam godina posle unošenja čestica osiromašenog uranijuma u organizam.


NATO skriva istinu

Jugoslavija je te fatalne 1999. godine bila poligon za isprobavanje municije sa osiromašenim uranijumom što je, pored dioksinog rata, bio jedan od ciljeva bombarderske akcije protiv Vojske Jugoslavije zacrtanih još avgusta 1998. godine. Trebalo je utvrditi kakvu prodornu moć osiromašeni uranijum ima pri praktičnim ratnim operacijama, kakav mu je efekat na živu silu i prirodnu okolinu i da li se na taj način SAD mogu osloboditi hiljada tona osiromašenog uranijuma kao otpada koji nemaju gde da bezbedno lageruju.

Ista akcija sa pogubnim posledicama ponovljena je intervencijom Koalicionih snaga u Iraku, na koji je bačeno više hiljada tona uranijumske municije i zbog čega je intenzitet zračenja na gotovo celom prostoru iračke države 1.000 puta veći od normalnog. Program Ujedinjenih nacija za životnu okolinu (UNEP) utvrdio je pet vrućih prioriteta u ekološkom pogledu u industrijskim zonama oko Bagdada i Faludže, gde je prosuto na hiljade tona toksičnih materijala a koje treba ukloniti na bezbedno mesto.

Međutim, ponuda UNEP - a, nije naišla na odobravanje Amerikanaca i Britanaca koji ne nameravaju da u dogledno vreme izvrše dekontaminaciju zagađenog terena, pravdajući to nedostatkom pravnih međunarodnih normi i dokumenata po kojima bi oni bili obavezni da izvrše uklanjanje svog kontaminiranog zemljišta. Ovo se uklapa u ukupno ponašanje Amerike i Britanije kada su Irak i SCG (Jugoslavija) u pitanju, jer po svaku cenu sprečavaju nezavisne procene o ozračenosti i posrednoj zagađenosti životne sredine izazvane upotrebom osiromašenog uranijuma i drugih ubojnih sredstava.

Vođstvo Pentagona je čak zabranilo prikazivanje filma o štetnom uticaju osiromašenog uranijuma na američke vojnike koji su boravili u Iraku, a koji su za prikazivanje pripremili američki lekari. Međutim, prema podacima antiratne američke nevladine organizacije "PEACE NO - NUKES" egzaktno je utvrđeno da postoji opasnost po čoveka i ostali živi svet od upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom.

Prema sve obimnijim i validnijim podacima o delovanju osiromašenog uranijuma (OU), kojima se bavi svetska stručna javnost, postalo je izvesno da su u SAD čak 697.000 vojnika, koji su učestvovali u akciji "Pustinjska oluja" u Persijskom zalivu, zaradili uranijumsku bolest. Na inicijativu Hilari Klinton, urađena su ispitivanja zdravstvenog stanja veterana iz Zalivskog rata i od 27 kontrola u 24 slučajeva pronađeni su tragovi uranijuma u organizmu, a kod 60 odsto njihovih potomaka pronađene su deformisane ćelije. Svi izneti podaci, kao i prognoze o humanitarnim i ekološkim posledicama, opravdane su jer zbog posledica upotrebe municije sa OU pate svi narodi u zemljama gde je ovo oružje bilo korišćeno, ali i oni koji su ga upotrebljavali.

Ali, tragične posledice zadesile su i one koje su agresori podržavali sprovodeći ratne operacije, kao na primer Albanci. Albanci sa Kosmeta su sa oduševljenjem podržali sve akcieje NATO snaga 1999, ali su i dobili problem zbog kog će za 20 godina biti prava retkost da neko sa ugroženih područja Kosmeta umre prirodnom smrću. Prema zvaničnim podacima NATO alijanse iz 2000. godine, OU se našao na svim mestima po kojima su delovali avioni tipa "A 10". Najviše misija avioni "A 10" obavili su zapadno od puta Peć - Đakovica - Prizren, u okolini Kline, kao i na prostoru oko Prizrena i severno od linije koja spaja Suvu Reku sa Uroševcem.

Italijani organizovano protiv uranijumske bolesti
Broj mrtvih vojnika, podoficira i oficira italijanskih oružanih snaga, povratnika iz balkanskih misija mira, popeo se na 35 sa tendencijom naglog rasta broja umrlih (Francuska je priznala 40, a Grčka tri mrtva od posledica balkanskog sindroma, Crna Gora jednog). Obolelih od Hočkinovog sindroma i leukemije ima i Italiji preko 270. Procenat vojnih lica u italijanskoj mirovnoj misiji koja su bila na Kosmetu i Bosni sa sindromom onkoloških bolesti pet puta je veći od od proseka obolelih u italijanskim mirnodopskim oružanim snagama, ali i mnogo veći od procenta obolelih među civilnim licima obolelim od Hočkinovog sindroma. Interesantno je napomenuti da nijedan drugi italijanski vojnik angažovan u mirovnim operacijama u drugim zemljama širom planete pod zastavom UN ili NATO nije oboleo od Hočkinovog sindroma. Zbog pomenutih evidentiranih činjenica, zvanično potvrđenih, italijanski Senat je odlučio novembra 2004. da donese zakon o osnivanju Komisije sa zadatkom da ispita sve pojedinosti i posle godinu dana rada podnese izveštaj parlamentu. Komisija je sastavljena od 20 senatora.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:43

Domaća pomoć u skrivanju istine

Pronatovski lobi u Srbiji deluje protiv interesa svog naroda, jer sprečava bilo kakvu raspravu o moralnoj i materijalnoj odgovornosti NATO za posledice bombardovanja. Mnogobrojne NVO (nevladine organizacije) ne uzimaju u obzir rastući broj slučajeva ekoloških i kancerogenih oboljenja posle bombardovanja.

Takođe ne uzimaju u obzir i neophodne potrebe zemlje ne samo u materijalnoj pomoći za lečenje i rehabilitaciju obolelih već i za provođenje mera o likvidaciji, odnosno dekontaminaciji posledica upotrebe modernog naoružanja uključujući i municiju sa OU. Upotreba ove municije zabranjena je rezolucijom Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za ljudska prava iz 1996. i 1997. U prilog tezi o riziku pri upotrebi uranijumske municije progovorio je i jedan od vodećih američkih generala, pišući u svom izveštaju namenjenom Beloj kući "da upotreba municije sa OU trpi podnošljiv rizik".

U Srbiji, u kojoj nije regulisan pravni status NVO i gde one isključivo žive od novca pristiglog iz inostranstva, na najbolji način se može reći da onaj koji plaća muziku zahteva i kakva će se muzika svirati. "Borba za pare" uslovljena je rezultatima prethodnih ulaganja. A pošto je među 19 zemalja NATO alijanse najviše onih koje su i najveći donatori naših NVO, onda je sasvim razumljivo što se nijedna od ovih organizacija ne bavi otkrivanjem istine o dejstvima i posledicama NATO bombi. Čak je primetno suprotno delovanje nevladinog sektora koji želi da prikrije ili da usmeri posledice bombardovanja ka izvoru uobičajenih tradicionalnih zagađivača.

Pravi primer za ovakvu praksu su nastojanja NVO iz Pančeva da sve povećane posledice zagađenja u uslovima smanjene industrijske proizvodnje povežu sa aerozagađenjem, zapostavljajući katastrofalne posledice 40.000 tona azotnog "šuta" (delovi razorenih postrojenja) koji se nalazi u krugu "Azotare".

Naime, prema podacima UNEP-a, koji se posle trogodišnjeg rada 2004. povukao iz Pančeva (istekao im trogodišnji ugovor), a koji je za vreme svog delovanja utvrdio da gorući problem ovog grada predstavlja baš tih 40.000 tona opasnog azotnog "šuta", koji je nastao kao posledica bombardovanja proizvodnih postrojenja "Azotare" i koji po merilima ekologa predstavlja jedan od toksičnijih materija koje ugrožavaju čovekovu životnu sredinu na duži rok.

Mora se spomenuti i činjenica da sami zagađivači i žrtve bombardovanja podatke o elementima bombarderskih i proizvodnih akcidenata proglašavaju tajnim i da se zbog toga oni ne smeju prezentirati javnosti. Takav slučaj se dogodio kada su rukovodioci pančevačke "južne zone" (kako Pančevci nazivaju Rafineriju, Petrohemiju i Azotaru) uskratili podatke italijanskim ekspertima koji su septembra prošle godine započeli pilot-istraživanje o riziku i nesrećama koje mogu ugroziti eko-sistem i živote ljudi.

Interesantno je napomenuti da pored pomenutih zemalja, koje su priznale da imaju žrtava od posledica odloženog dejstva uranijumske municije (Francuska 40, Italija 35, Grčka 3, Crna Gora 1), Srbija krije žrtve. Naime, u već mnogo pominjanom Pančevu stacionirana je 72 motorizovana brigada Vojske SCG koja je 1999. učestvovala u ratnim operacijama na prostoru Kosova i Metohije i među njenim pripadnicima ima i onih koji su umrli od posledica dejstva uranijumske municije. Bilo bi dobro kada bi naše vlasti objavile sve podatke vezane za ove slučajeve. Jer, kako možemo tražiti odštetu ili pomoć od međunarodne zajednice kada krijemo stvarne posledice varvarskog bombardovanja?

Kerozin kao zagađivač
Još niko nije sproveo opsežna istraživanja o sagorevanju kerozina i njegovom uticaju na životnu okolinu. Poznato je da na nekim od svetskih aerodroma imamo svakih tridesetak sekundi jedno sletanje ili uzletanje i interesantno bi bilo utvrditi da li se u okolini tih aerodroma javljaju neke ekološke posledice.
Tokom 78 dana bombardovanja avioni NATO alijanse poleteli su 36.219 puta i uz 200 helikopterskih preletanja potrošili su zajedno 367 miliona litara kerozina.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:44

Dvoličnost Zapada

Dvoličnost Zapada ne poznaje granice. U aprilu ove godine Parlament EU doneo je Rezoluciju broj B6 - 0094/2005. kojom se reguliše proces regionalnih integracija na zapadnom Balkanu, tačka 12 u kojoj stoji uznemirenost zbog sadržaja radioaktivnih elemenata u kontrolisanoj vodi i tlu. Isto tako iskazuju zabrinutost zbog sporog tempa dekontaminacije u različitim rejonima BiH. Zastupnici EU sve to čine kako bi se zaboravilo da su jednoglasno 1995. podržavali bambardovanja bosanskih Srba u BiH. Dobro je ako su oni izvukli pouku ili nauk iz 1995. i 1999. pa zato nisu podržali Vašington u invaziji na Irak.

Sve analize odnosa SAD prema ostatku sveta utvrdile su da su Sjedinjene Države velikim delom izvan okvira međunarodnog prava, budući da su potpisnici samo trećine aktuelnih međunarodnih multilateralnih sporazuma.

Ukupno posmatrano, svedoci smo paradoksa da je Amerika sve angažovanija na globalnom planu, a u isto vreme su i sve izolovanija u globalnoj međunarodnoj saradnji. Neprihvatanje Kjoto protokola o klimatskim promenama, međunarodnog dokumenta koji je početkom godine stupio na snagu, ili povlačenje potpisa sa Rimskog ugovora kojim je stvoren Međunarodni krivični sud, samo su neki od primera američkog "egoističnog" ponašanja "mimo sveta" jer je sve očiglednije da se SAD zbog nepotpisivanja mnogih međunarodnih ugovora sve naglašenije izdvajaju iz međunarodne zajednice.

Kao primer američke arogancije mora se navesti slučaj sa UNEP-om. Naime, Međunarodna ekološka organizacija "Prijatelji Zemlje" marta 2004. osudila je pokušaje SAD da podriju i oslabe do nestanka UNEP (Ekološki program UN). Prema tadašnjem saopštenju "Prijatelja Zemlje" na prvom međunarodnom ministarskom sastanku "Globalni ekološki forum" koji je marta 2004. održan u Južnoj Koreji, sve prisutne zemlje, osim SAD, bile su jedinstvene u oceni da je UNEP previše institucionalno i finansijski slab i da je zbog toga neefikasan u borbi sa sve ozbiljnijim ekološkim problemima. Tom prilikom SAD su na sve načine pokušale da ospore svaki predlog za jačanjem UNEP-a. Međutim "Prijatelji Zemlje" su uspeli da izlobiraju ostale zemlje da podrže francuski predlog da se UNEP osnaži i pretvori u moćnu i efikasnu specijalizovanu agenciju UN za ekološka pitanja.

Šta posledice bombardovanja 1999. mogu da prouzrokuju:
- Poremećaj centralnog nervnog sistema;
- Porast malignih oboljenja (rak pluća, štitne žlezde, jajnika i organa za varenje) i leukemije;
- Psihološke tegobe;
- Probavne smetnje;
- Poremećaji prirodne ravnoteže životne sredine;
- Poremećaj klime na ograničenim prostorima i u ograničenom obimu;
- Uništavanje flore i faune;
- Uništavanje ozonskog omotača;
- Zagađenje vazduha, zemlje, vode i podzemnih tokova;
- Genetske poremećaje;
- Povećanje steriliteta kod oba pola.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:45

Šta je UNEP do sada uradio

Analizirajući izveštaje Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u okviru UNEP-a, posvećen Kosmetu, jugu Srbije i rtu Arza u Crnoj Gori, dr Radomir Kovačević, načelnik sektora za radiološku zaštitu pri Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu "Dr Radomir Karajović" Kliničkog centra Srbije, slaže se potpuno da je na pomenutim prostorima upotrebljena municija sa osiromašenim uranijumom. Međutim, zapanjujuća je činjenica da su nakon dve i po godine od bombardovanja detektovane radioaktivne čestice i u vazduhu, koje se još uvek prenose na velike daljine, ugrožavajući životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Zbog toga je, prema zaključku UNEP-a, neophodno da se dekontaminacija zemljišta, koja je još uvek moguća, a nije izvršena, obavi što pre.

Bilo je i plutonijuma

Prilikom misije stručnjaka UNEP-a 2000. godine na Kosovu i Metohiji procenjena je ugroženost životne sredine na 11 lokaliteta. Prema upozorenju stručnjaka iz Instituta "Dr Dragomir Karajović", u zaključcima UNEP-ovog izveštaja pokušano je da se evidentirana opasnost umanji i svede u neke već priznate ali neškodljive parametre. Naime, samo u tom izveštaju, i nikada više nije spomenuto, da je u nekim uzorcima ugroženim OU pronađen i plutonijum. Priča o plutonijumu toliko je opasna da joj nema kraja, kako u objašnjenju, tako i u posledicama.

Na poziv jugoslovenskih vlasti UNEP je od 27. oktobra do 5. novembra 2001. sa timom od 14 međunarodnih stručnjaka ispitao pet od 11 mesta, koja su pogođena municijom sa OU u Srbiji, i jedno mesto u Crnoj Gori koje je bilo pogođeno, plus jedno pogođeno vojno vozilo. Ovih pet mesta na kojima su izvršena ispitivanja UNEP-ovi stručnjaci su sami izabrali po kriterijumu količine upotrebljenog OU, bezbednosnih činilaca, karakteristika životne sredine i gustine stanovništva. Tim za procenu je sakupio 161 uzorak, uključujući 69 biljnih, 54 uzoraka tla, 17 uzoraka vazduha, 11 uzoraka vode i 4 uzorka razmaza. Tri penetratora i tri fragmenta penetratora su takođe analizirana. Uzorke je analizirala švajcarska labaratorija "Spiez" i italijanska labaratorija ANPA.

Rezultati ispitivanja su pokazali da se čestice OU mogu detektovati u uzorcima tla i u osetljivim biološkim indikatorima kao što su lišajevi. Tim je bio jako iznenađen što je u vazduhu posle dve godine pronašao čestice OU.

Glavni zaključak UNEP-ovih stručnjaka svodi se na neophodnost stalnog nadzora kontaminiranih oblasti sve dok se ne izvrši dekontaminacija. Međutim, u izveštaju je navedeno da NATO nije dao podatke o jednom mestu svog dejstva OU a jugoslovenske vlasti su ga identifikovale. Nažalost, izbegavanje davanja pravih podataka postala je uobičajena praksa NATO svuda gde je delovao pa i na tlu SCG.

Osiromašeni uranijum

Osiromašeni uranijum se po hemijsko-toksičnom svojstvu razlikuje od prirodnog uranijuma. Postoje tri vrste uranijuma - 234, 235 i 238. Ovaj poslednji se koristi u nuklearnim reaktorima za proizvodnju nuklearne bombe. U tu svrhu ga obogaćuju s druga dva radioaktivna izotopa koja su izvučena iz minerala uranijuma, koji, pošto je lišen ove dve komponente, postaje uranijum 238 od 99,8 odsto, tj. OU. Mineral koji je dvostruko manje radioaktivan od orginalnog. U ovoj bezazlenoj ali ne i "naivnoj" formi se koristi zbog svoje čvrstine (gustine tj. velike specifične težine) jer je dvostruko teži od olova, u proizvodnji štapova za golf, kao balast za avione, za kobilice brodova, za oklopne tenkove i za povećanje probojnosti projektila.

Kada projektili od osiromašenog uranijuma eksplodiraju u dodiru sa ciljem, razvijaju temperaturu od 3.400 stepeni Celzijusa probijajući i najtvrđe oklope. Sam OU pri sagorevanju razvija temperaturu blizu 3.000 stepeni, dok sa malom primesom plutonijuma razvija još dodatnih 400 stepeni. Posle probijanja prepreke zrno se pretvara u sićušne čestice, koje sagorevaju u dodiru sa vazduhom, izazivajući kod onog ko ih udiše oštećenja kratkotrajnog ili dugotrajnog karaktera. Da li će oštećenja kod kontaminiranih osoba biti kratkotrajna ili dugotrajna, zavisi od oblika uranijumovog oksida sa kojim je osoba došla u kontakt.

Postoje dva oblika uranijum- oksida. Jedan koji je u gasnoj formi i on se može izlučiti iz tela znojenjem i mokranjem. Drugi oblik u "keramičkom stanju" se može fizički održati na nekom tkivu na duži rok, a to znači da osoba koja je došla u kontakt sa ovim oblikom uranijumovog oksida poseduje trajni izvor zračenja u sopstvenom organizmu, sa svim posledicama koje to zračenje izaziva.

Uranijum ne spada u oligoelement, nije satavni deo ljudske ćelije. OU ima alfa emisiono dejstvo i veliku prodornu moć. Njegovim dejstvom stvaraju se jonski parovi, koji cepaju sve membrane uključujući i genetski materijal koji se kasnije prenosi na potomstvo. Prouzrokuje, pored malignih, i mnoga druga oboljenja. Poseduje toksičnost koja izaziva otrovna dejstva na svim najvitalnijim čovekovim organima.

Jedan miligram OU unet u organizam dovoljan je da zaustavi rad bubrega, dok pedeset miligrama izaziva veću radijaciju od maksimalne doze dozvoljene samo za radnike koji rade u nuklearnim centralama. Tehnički rečeno, kada radijacija prodre u telo, dovoljna je samo desetina trimilionitog dela sekunde da otme jedan elektron od čoveka. Zatim elektron, pošto je negativno naelektrisan, ostavlja pozitivno naelektrisan atom vršeći takozvanu jonizaciju. Posle toga elektron i atom, pošto su postali nestabilni, proizvode lančane hemijsko-fizičke reakcije, prouzrokujući promene u molekulima i u genetskom nasleđu ćelije, koja od tog trenutka može da pospeši razvoj raka.

U iskustvu muslimana, Albanaca, Srba i Hrvata iz BiH rođen je fenomen nazvan "američka kiša". Naime, osobe koje su došle u dodir sa OU vrlo brzo posle kontakta žale se na hronični umor, glavobolju, preterano znojenje i otežano disanje, a te tegobe, prema izjavama ozračenih građana, pojačavaju se tokom kišnih dana.

Ono što posebno brine jeste podatak da je OU opasniji od uranijuma jer oksidiše, rastvorljiv je u vodi i trebalo je da se zagađene zone odmah dekontaminiraju, pre nego što OU stigne do vodonosnih slojeva u zemlji.

Najteža stanja kod ljudi nastaju kao posledica mutagenih, teratogenih i kancerogenih dejstava OU, koja stvara radijacione grozdove na hromatinu u jedru ćelije. Porast incidence malignih oboljenja nastaje dve do pet godina posle prve interne kontaminacije hranom i vodom.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:46

Prezir moćnika prema posledicama bombardovanja

Bombardovanje BiH, Jugoslavije i rat u Iraku potvrdili su opasne posledice upotrebe municije sa OU, ali su transparetno pokazale potcenjivanje SAD i Britanije negativnih posledica po zdravlje lokalnog stanovništva. Imajući to u vidu može se predvideti da će čelne države bombarderske akcije prema Jugoslaviji 1999. biti još čvršće u nastojanju da se do konkretnih podataka i posledica ne dođe nikada, posebno sada kada SAD i Britanija imaju snažniji uticaj na aktuelnu vlast u Iraku i SCG.

U Srbiji, posebno u južnom delu, u Crnoj Gori u graničnim područjima sa BiH, Kosmetom i Albanijom zabeležen je velik porast obolelih od raka respiratornih organa (prema statističkim podacima domova zdravlja sa pomenutih područja). Municija sa OU zagadila je čovekovu sredinu i menjaće stotinama godina genetsku strukturu stanovništva koje je bilo ugroženo ovom municijom.

Ukupno gledano, postaje neophodno da se koordiniranim akcijama na globalnom planu zaštiti pravo ljudi nastradalih od posledica delovanja municije sa OU kao i ostalih ekoloških zagađivača i otrova. U tu svrhu treba istrajati na tužbi protiv zemalja NATO pakta koje su nas bombardovale. Jer ako su delovale planski i sinhronizovano radi eksperimenta nad balkanskom populacijom (posledice trpe na razne načine sve balkanske zemlje, a posebno BiH, jug Srbije i Kosmet), onda moraju snositi i svu odgovornost, uključujući i materijalnu, jer bi to mogao biti faktor uzdržavanja od upotrebe ovog oružja u budućnosti.

Svim ugroženima od uranijumske municije i ostalih elemenata koji su izazvali ekocid, mora se kompenzovati fizička, materijalna, moralna i psihička šteta, jer samo tako pravda može biti zadovoljena, a uranijumska demokratija osuđena.

Tužbe i odštetni zahtevi

Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je tužbu SRJ (SCG) protiv zemalja NATO proglasivši se nenadležnim za ovo pitanje, što ne znači da agresija i njene katastrofalne posledice nije bilo, kao da nije bilo žrtava i neće biti novih invalida i obolelih od raka i umrlih zbog posledica bombardovanja. Ništa nije rešeno ako je sud odbio tužbu, negativnih posledica ima, pa ima, i na nama je da se sve žešće borimo za obeštećenje, kako za uništena privredna postrojenja, stambene objekte, bolnice, mostove, tako i za obeštećenje svakog pojedinca koji je pretrpeo i trpi patnje od bombardovanja, kao i članova porodica koji su izgubili nekog od ukućana.

U isto vreme dok se očekuja ishod vijetnamske tužbe protiv SAD za upotrebu "narandžastog gasa", italijansko ministarstvo odbrane odobrilo je davanje novčanog obeštećenja obolelim vojnicima i oficirima kao i porodicama preminulih vojnika, žrtava OU, korišćenog za bombardovanje Republike Srpske i Kosmeta tokom devedesetih godina prošlog veka.

"Reč je o vrlo važnom presedanu i za civilna lica koja su stradala od posledica bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom. Verujem da se radi o prvom koraku ka priznavanju prava na obeštećenje i za njih", istakao je krajem marta ove godine admiral u penziji Falko Akame, bivši senator i sadašnji predsednik Nacionalnog udruženja žrtava, vojnih lica.

Svetska javnost mora čuti istinu

Svesno prezentovanje nepostojanja posledica po ljude i životnu sredinu od bombardovanja 1999. ima za cilj da da odrešene ruke "izvoznicima demokratije" i njihovim saveznicima za nekažnjenu upotrebu modernih vrsta naoružanja, uključujući i municiju sa OU u budućim ratnim operacijama. Zbog toga je bitna podrška naporu antiratnih i antiNATOvskih snaga, koje žele da prisile svetsko javno mnjenje da prizna da je tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije, prvi put u istoriji civilizacije ekološka katastrofa stvorena ciljno i planski. Trebalo je precizno utvrditi efekte dejstva uranijumske municije i posledice dioksinih akcidenata u prirodnim uslovima.

Mora se izazvati pažnja međunarodne javnosti na opšte ekološke opasnosti i zaštitu stanovništva. Potrebno je zahtevati od svih aktera bombardovanja punu i objektivnu informaciju o obavljenim akcijama kao i o istraživanjima posvećenim posledicama koje su izazvale vojne operacije na neposredan i posredan način.

Mora se onemogućiti svaki selektivni pristup utvrđivanju istine o posledicama bombardovanja SRJ 1999.
Takođe treba reći da su zemlje članice NATO saveza za vreme bombardovanja SR Jugoslavije počinile prema nezvaničnim podacima oko 3.000 prekršaja koji se po nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim konvencijama mogu smatrati teškim. Samo ekološka šteta nastala bombardovanjem procenjuje se od 3,6 do 10 milijardi dolara. Prvu procenu (3,6 milijardi) dao je Zavod za zaštitu životne sredine Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine dok je drugu, višu procenu (10 milijardi) dao Institut G17.

Ukupna materijalna šteta naneta SR Jugoslaviji, prema rečima Vojislava Koštunice (3.4.2001.), iznosi 300 milijardi dolara.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:47

Šta dalje

Na osnovu svih iznetih podataka mora se konstatovati da je u toku agresije NATO na SR Jugoslaviju uočena jasna tendencija vođenja "dioksinskog i uranijumskog rata" protiv nedužnog stanovništva uz plansko razaranje objekata vitalnih za život čoveka.

Prema tvrdnjama profesora Kadera Azmala, koji je kao ministar za vodne tokove i šumska bogatstva u Vladi Južnoafričke Republike bio gost Svetske konferencije za očuvanje prirodnih resursa, u organizaciji Rojters Fondacije, u Londonu 1994. sa zaprepašćenjem je tada saznao da su najmoderniji uređaji nedvosmisleno locirali dva mesta sa prostora bivše Jugoslavije, ključna za kontrolu vodnih tokova Evrope: region Plitvičkih jezera i delove Kosova i Metohije.

Na osnovu zaključaka ovog profesora, lako je objasniti zašto je NATO 1999, na prvi pogled nelogično, bacio izvestan broj specijalno oklopljenih bombi sa osiromašenim uranijumom. Naime, takve bombe se uspešno probijaju do dubokih podzemnih vodotokova i truju ih na duži rok. Na ovaj način sprečeno je da bilo koje lokalno rukovodstvo na prostoru Kosova i Metohije, bilo kada u budućnosti, ucenjuje svetske moćnike pitkom vodom kao "oružjem" koje će vladati svetom u ovom veku.

Na drugoj strani, dirigovanim raspadom socijalističke Jugoslavije, drugi ključni podzemni vodotok Evrope, Plitvička jezera, stavljen je pod kontrolu određenih nemačkih koncerna. Ovo objašnjava pristrasnost Nemačke u akciji prevremenog priznavanja Hrvatske, što je dovelo do legalizacije raspada Jugoslavije od međunarodne zajednice.

Kada su u pitanju podzemni vodotokovi na Kosmetu, vrlo je značajno u kom smeru se oni kreću, dokle dosežu i kom slivu najviše gravitiraju, jer bi ti podaci pokazali prave razmere štete po životnu okolinu koje su izazvale uranijumske mamut bombe, ne samo Kosmetu već i okolnim zemljama.

Ukupni skup pomenutih činjenica zbog razmera prezentiranih akcidenata na usporen način izazvaće imunodeficit kod stanovništva u zonama ekoloških katastrofa. Iz dana u dan, povećavaće se rizik kancerogeneze, muške bolesti kriptorhizma i besplodnost kod žena. U određenom smislu "dioksinska agresija" više je protivčovečna od atomskog rata, budući da se radioaktivna zagađenost meri pomoću gajgerovih brojača, a kontrola dioksina moguća je samo u stacionarnim uslovima, što isključuje aktivni dugoročni monitoring. Dijapazon mogućih bolesti kod stanovništva sa prostora BiH, SCG i Iraka, kao rezultat bombardovanja OU i dioksinskim zagađenjima, iz dana u dan će se povećavati, ako ne direktno od posledica bombardovanja, a ono od posledica raznovrsnih posrednih dejstava raznih hemijskih jedinjenja podstaknutih ratnim dejstvima.

Na Balkanskom simpozijumu o tumorima, održanom početkom 2005, prezentirano je istraživanje Medicinske sekcije SANU (Srpske akademije nauka). U studiji "Reproduktivno zdravlje u Srbiji od 1989. do 2001. godine", uz konsultovane statistike iz skoro svih naših zdravstvenih centara, uviđa se drastičan pad broja porođaja, ali i porast spontanih pobačaja. Prema rezultatima iz 30 zdravstvenih centara, koji su obrađeni prema metodologiji Svetske zdravstvene organizacije, ističe se da se najveći broj bolesti povećava upravo posle 1999. godine.

Kako je konstatovano na simpozijumu, povećan je broj premalignih bolesti, dobroćudnih i zloćudnih tumora. Primera radi, broj dobroćudnih tumora jajnika materice povećao se sa 26 na 496, a na grliću materice na 176. Višestruko su se uvećali spontani i prevremeni pobačaji. Broj umrle prevremeno rođene dece popeo se sa 50 na 357, a broj umrle malformisane dece sa 121 na 610.

Glavni cilj zaključaka BTF-a (Balkanske radne grupe UN) bio je da se ekološko stanje u reonima bombardovanja 1999. predstavi kao posledica hroničnih i davnih zagađenja životne sredine, samo sada malo usložnjeno zbog dejstva bombi. Međutim, sam popis evidentiranih supstanci u izveštaju BTF-a, sa približnim podacima o supstancama i zagađenim površinama, dozvoljavaju da se svi pomenuti rejoni bombardovanja proglase za kritične ekološke zone sa određenim posledicama po život ljudi i prirodnu životnu okolinu.

Tako cilj agresije NATO alijanse nije bio uperen protiv vojske i političkog vođstva SRJ, već je bio uperen protiv nedužnog stanovništva što potvrđuje izbor ciljeva za bombardovanje koji nanose maksimalnu štetu ekosistemu i zdravlju ljudi. Međutim, tu je i prebacivanje troškova za dekontaminaciju zagađenih površina na pleća bombardovanih ljudi što još više otežava borbu protiv posledica bombardovanja jer se SCG danas nalazi u ekonomskim teškoćama koje ne predviđaju dovoljno sredstva za dekontaminaciju svih zagađenih prostora. Akcija države usmerena je samo ka dekontaminaciji terena ugroženog municijom sa OU, dok je dekontaminacija od otrovnih hemijskih jedinjenja ostavljena za neka "bolja vremena".

Eventualna obnova i dekontaminacija trajaće decenijama uglavnom zbog enormnih troškova koji bi bili preveliki i za mnogo bogatije zemlje od zajdnice SCG. Koliki su to troškovi pokazuje primer iz SAD gde je u Luizijani zagađeno 114.685 kubnih metara podzemnih voda ugljenhidrogenima (ugljovodonicima) i 157.000 tona zemlje za čije vraćanje u prirodno stanje je potrebno 110 miliona dolara. Za ekološko čišćenje aviobaze Tokaj blizu Budimpešte, u susednoj Mađarskoj, treba utrošiti 600 miliona dolara.

Ekološke sanacije predstavljaju problem čitavog regiona Balkana i ako se ovaj problem vrlo brzo ne reši međudržavna zagađenja ovladaće celim prostorom koji će postati opasan za život.

NATO je upotrebio još mnogo zabranjenih sredstava kojima je zagađena životna sredina i ne sme da objavi prave podatke, jer bi to sigurno izazvalo gnušanje svetske javnosti, a građanima SCG pokazalo da su trovani i ozračeni "humanitarnim oružjem" od strane sadašnjih "prijatelja" i "saveznika". O ukupnom dejstvu NATO snaga na SR Jugoslaviju i posledicama koje su moguće najbolje govore podaci o količini ubojnih sredstava bačenih i ispaljenih na našu teritoriju. Na objekte na zemlji ispaljeno je 15.000 granata sa 22.000 tona eksploziva mada se nezvanično govori o mnogo većoj količini eksploziva. Bačeno je 150 kontejnera sa kasetnim bombama, uz velik broj termovizijskih i grafitnih bombi čija je upotreba zabranjena većinom međunarodnih konvencija.

Na kraju, mora se reći da su groblja u Srbiji i na Kosmetu sve punija zbog posledica uranijumskog i dioksinog rata vođenog protiv SR Jugoslavije 1999. i da se na teritoriji Srbije radi na otklanjanju posledica u onoj meri koliko raspoloživa sredstva dozvoljavaju. Međutim, na teritoriji Kosmeta se gotovo ništa ne preduzima da bi se ublažile posledice bombarderskih akcija NATO snaga, a posledice iz dana u dan postaju sve pogubnije i mogu na kraju, zbog balkanskog nemara i svetske arogancije i dvoličnosti, biti katastrofalne po sve balkanske populacije.

Da bi se sprečili negativni efekti od posledica bombardovanja SR Jugoslavije 1999, nužno je pre svega utvrditi prave razmere svih akcidenata, zatim se mora napraviti plan akcija za ublažavanje i anuliranje negativnih posledica. U celu akciju se moraju uključiti svi relevantni državni organi od Skupštine, vlade, do policije i Vojske, kao i instituti, zdravstvene ustanove, nevladine organizacije, domaće i strane fondacije i međunarodne organizacije za zaštitu čovekove okoline. Za rešavanje ovako krupnih i dugoročnih problema potrebna je mobilizacija cele društvene zajednice kao i međunarodnog faktora, jer granice širenja posledica od uranijumskog i dioksinog rata ne postoje. Jedan od ciljeva borbe sa posledicama bombardovanja mora biti i insistiranje na rezoluciji Saveta bezbednosti UN kojom bi bilo osuđeno nezakonito bombardovanje SRJ čijim činom su prekršeni mnogi međunarodni sporazumi i konvencije, kao i Povelja UN o pravima čoveka.

(Glas javnosti)

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:50

Istina koja opominje

U utvrđivanjem istine o posledicama uranijumskog i dioksinog rata protiv SR Jugoslavije bavile su se mnoge ekološke, vojne, nevladine i druge organizacije, ali se najčešće pominje UNEP (Ekološki program UN), REC (Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu), FOKUS (humanitarna organizacija koju su osnovale: Rusija, Švajcarska, Grčka i Austrija).

Međutim, do sada najozbiljniju, ali ne i sveobuhvatnu, analizu izazivača ekocida napravio je BTF (Balkan Task Force) - Balkanska radna grupa u okviru Centra UN za ljudska naselja i životnu sredinu. BTF je locirao 12 "vrućih tačaka" koje su pretrpele najveću ekološku štetu tokom bombardovanja 1999, među kojima su Pančevo, Kragujevac, Novi Sad, Bor, Barič, Kraljevo, Niš, Novi Beograd, Obrenovac, Prahovo, Priština i ceo prostor Kosmeta.

Pančevo

Najveće posledice bombardovanja po ljude i životnu okolinu sasvim sigurno da je pretrpelo Pančevo gde, u gradskom i širem prigradskom jezgru, živi 80.000 stanovnika. NATO je bombardovao Južnu industrijsku zonu Pančeva u kojoj se nalazi "Utva", fabrika aviona Rafinerija, Petrohemija i Fabrika veštačkih đubriva - "Azotara". U Pančevu je dejstvom bombi razrušena "Rafinerija", "Azotara" i "Petrohemija". Ceo kompleks razrušenih postrojenja u vezi je sa Dunavom putem prokopanog kanala dužine 1,8 km. Osnovna namena ovog kanala je da sprovede otpadne industrijske vode i kišnicu u Dunav. Međutim, taj kanal je poslužio i za prenos dioksina i teških metala u crnomorski sliv nizvodno od Pančeva.

U Rafineriji je izliveno ili sagorelo mnogo olovnog benzina, zaliha olovnih aditiva, benzina, sirove nafte, a u "Petrohemiji" je izliven etil dihlorid, koji se još uvek crpi iz podzemnih voda i tla, žive koja je prodrla u zemlju, vinilhlor monomer koji je zapaljen, pri čemu su stvoreni dioksini, furani i drugi opasni policiklični aromati.

Ukupno posmatrano, nema potpunih podataka i rezultata o efektima bombardovanja ovog grada najbližeg Beogradu (13 km). Međutim, prema nepotpunim podacima BTF - Balkanske radne grupe, u zemlju, vazduh i vodu, kako nadzemnu tako i podzemnu, ubačeno je:

- 2100 tona dihloretana (C2H2Cl2) koji se koristi za proizvodnju visokotoksične isparljive supstance sa velikim brojem izuzetno štetnih svojstava kao što su polivinilhloridi;
- 8 tona metalne žive, od čega je 200 kilograma odmah dospelo u kanal za otpadne vode gde se akomulisalo (nataložilo) u mulju na dnu kanala. Samo između 50 i 100 kg žive ostalo je na betonskom podu preduzeća i ta količina je uklonjena, dok je ostatak žive "iscurio" u zemlju i podzemne vode, a veliki deo je isparenjem stigao i u vazduh.

- 460 tona visokotoksičnog vinilhlorida, u neutvrđenom broju raznih svojih jedinjena - policikličnih aromatičnih ugljen-hidrogena (vodonika) (RAN) i fozgena koji je stigao u vazduh;
- 80 000 tona nafte i naftnih derivata.

Osim toga, kao rezultat dugotrajnih požara na teritoriji Pančeva, a i mnogo šire od ovog grada, u zavisnosti od smera i jačine vetrova, zabeležene su ekstremne koncentracije dioksida sumpora, dioksida azota, ugljen-monoksida i poliaromatičnih ugljen-hidrogena. Sve ove supstance slegale su se po tlu i vodama, kako u Pančevu, tako i na vrlo širokom prostoru oko grada. Razmere širenja ovih gasova mogu se proglasiti i međudržavnim jer su locirani na obodima Crnog mora, ali i u Grčkoj.

U pančevačkoj "Azotari" iz oštećenih postrojenja iscurilo je na zemlju i u kanal oko 250 tona tečnog amonijaka, što je izazvalo pomor ribe i sveg vodenog živog sveta u Dunavu nizvodno od Pančeva, u dužini od 30 kilometara.

Slobodno se može reći da se iz naftno-hemijskog kompleksa izlilo ili je zapaljeno više od 100.000 tona raznih hemijskih jedinjenja, pri čemu je oko 70 odsto od tih količina zagadilo vazduh, a ostalo je isteklo i dospelo u Dunav ili je upila zemlja.

Bombardovanje pančevačke industrije, koje je prouzrokovalo ispuštanje brojnih otrovanih materija u atmosferu, vodu i zemlju, predstavlja ozbiljnu zdravstvenu pretnju regionu, kao i širim ekološkim sistemima na Balkanu i u Evropi. Mnoge od ovih materija mogu prouzrokovati rak, spontane pobačaje i urođene mane, kao i neizlečive bolesti nervnog sistema i jetre.

Izlivene su još i sledeće toksične hemijske supstance: vinilhlorid monomer - VCM. (U vreme akcidenata beležile su se i 10.600 puta veće koncentracije od dozvoljenih), hlor, hlorni ugljovodonici, kadmijum. Uništavanje transformatora dovelo je do ispuštanja piralena (PCB), koji se koristi kao transformatorsko ulje. Piralen je toksično jedinjenje koje može prouzrokovati mnoga oboljenja: slabljenje imunološkog sistema, pojavu kancera i tumora, neurotoksičnost i teratogenost.

Takođe se mora spomenuti i profesionalna bolest utvrđena kod radnika "Petrohemije", takozvani pančevački rak - stručno poznat kao angiosarkom jetre, koji prouzrokuje visok sadržaj polivinilhlorida u vazduhu što prerasta i u visok faktor rizika za sve stanovnike Pančeva i okoline. Mora se reći i to da je najviše polivinilhlorida u vazduhu bilo za vreme bombardovanja proizvodnih postrojenja "Petrohemije".

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:51

Kragujevac

U Kragujevcu, šumadijskoj prestonici sa 150.000 stanovnika, razrušena je fabrika automobila. Međutim, glavni cilj tačkastih bombarderskih akcija je bilo rušenje energetskog sistema transformatorskih podstanica, koje u svom radu koriste kao rashladno sredstvo visokotoksična transformatorska ulja. Posebno je gađan deo pogona nazvan "Farbara". U toku bombardovanja razliveno je više od 2,5 tona transformatorskog ulja (piralena) koje sadrži polihlorni bifenil (RSV).

Bifenili su ne samo visokotoksični već su i dugovečne supstance koje jako dugo ugrožavaju životnu sredinu u kojoj se nalaze. Oni ugrožavaju čovekov imuni, kao i živčani i reprodukcioni sistem. Pored toga u krugu fabrike sakupljeno je i 5 do 6 tona otpada od naftnih derivata i RSV koji se nalazi u magacinima i do sada nisu mogli biti uništeni zbog odsustva neophodnih tehnologija za taj proces. Bombardovanjem je bio razrušen i rezervoar sa naftnim derivatima kapaciteta 7.000 kubnih metara.

Dosadašnje sporadične analize su utvrdile visoku koncentraciju RSV i dioksina u betonskim konstrukcijama i okolnoj životnoj sredini. U reci Lepenici, koja je pre bombardovanja bila čista, na udaljenosti od 4 kilometara od "Crvene zastave" u nanosima mulja otkriven je sadržaj RSV od 2,4 miligrama po kilogramu nanosa. Radi značaja ugroženosti Lepenice i njene okoline, treba reći da sadržaj RSV u rekama u Nemačkoj ne prelazi 0,06 mg/kg. RSV je pronađen takođe u vodama Velike Morave, kao i u podzemnim vodama u širem pojasu oko ove reke kao i oko Lepenice.
Osim toga, u blizini ovih dveju reka detektovani su sadržaji žive i drugih teških metala.

Novi Sad

U Novom Sadu, gradu u kom sa okolinom živi 180.000 stanovnika, za vreme bombardovanja razrušeni su svi mostovi i prekinuta vodovodna mreža, tako da je pitka voda u grad dolazila sa desne obale Dunava.

Posebno treba napomenuti da su NATO snage bombardovale rafineriju nafte samo tri kilometra udaljenu od centra grada, i dva kilometra udaljenu od izvorišta gradske pijaće vode. Rafinerija je posedovala 150 spremišta za sirovu naftu, benzin i dizel. Više od sto ovih postrojenja je porušeno kao i transformatorska podstanica sa RSV. Oko 74.000 tona sirove nafte našlo se u podzemnim vodotokovima koji su povezani sa pitkom vodom. U uslovima ratnih dejstava i neprekidnih danonoćnih letova aviona NATO alijanse nad Novim Sadom nije bilo moguće utvrditi preciznu količinu i broj naftnih derivata koji su se našli u Dunavu. Međutim, najskromnije procene tvrde da je u Dunav oteklo najmanje 130 tona raznih naftnih derivata, a da je izgorelo 50.000 tona nafte i naftinih derivata.

Čak i ogromne količine protivpožarne pene neophodne za gašenje požara, koji je trajao 11 dana, predstavljaju ozbiljnu ekološku opasnost. Kao posledica emisije zagađujućih materija, pre svega oksida azota i sumpora, registrovane su kisele kiše.

U mulju Dunava nizvodno od Novog Sada zabeležena je visoka koncentracija RSV i RAN, a u kanalu Dunav-Tisa-Dunav zabrinjavajuće količine žive.

Bor

U Boru, u kome živi 40.000 stanovnika koji opstaju od vađenja i prerade rude bakra, u industrijskoj zoni razrušene su dve transformatorske stanice u kojima je bilo transformatorsko ulje u količini od 50 tona. Sve ovo ulje je u najvećoj količini razliveno po okolini trafo-stanica. Zato ne treba da čudi podatak da je u zemlji blizu stanica registrovano 300 mg/kg RSV. Razaranje trafo-stanice "Bor 3", maja 1999. i nakon toga, 149 neoštećenih kondenzatora punjenih kancerogenim piralenom smešteno je u zaštićenoj prostoriji u basenu, dok je oko stotinak baterija iz kojih je piralen iscurio jednostavno odbačeno na deponiju kod rudnog tela "H" u krugu kombinata bakra i čija je dalja sudbina za sada nepoznata.

Barič

U Bariču, na desnoj obali Save, uništena je tehnološka linija za proizvodnju traka od PVH i poliuretana kao i energetska podstanica. U razorenom postrojenju i njegovom tehnološkom procesu (proizvodnoj liniji) bio je korišćen jako toksičan toluoldizocionat (TDI).

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:55

Kraljevo

U Kraljevu, gde živi 60.000 stanovnika, 4. aprila 1999. razrušena su skladišta sa dizel gorivom i drugim naftnim derivatima koji su se našli u zemlji i podzemnim vodama.

Niš

U Nišu, gde živi 170.000 stanovnika, NATO bombe su pored industrijskih postrojenja razrušile i velike transformatorske stanice, pri čemu su u procesu sagorevanja u životnu sredunu ubačene velike količine dioksina. Duvanska industrija Niš, jedna od tri najveće fabrike duvana u Evropi, gađana je tri puta direktno i 15 puta indirektno.

Novi Beograd

U Novom Beogradu, gde živi blizu milion stanovnika, gađana je toplana koja je u isto vreme i energana koja koristi kao gorivo kerozin i prirodni gas. Razaranjem rezervoara sa kerozinom i drugim naftnim derivatima ugroženo je stanovništvo i vodotok Save do njenog ušća, kao i Dunava nizvodno od Beograda. U raketnom udaru izliveno je ili sagorelo 2.000 tona kerozina, 1.650 tona mazuta, 1.650 tona motornog ulja i između 5 i 6 tona piralena.

1. juna 1999. potpuno je uništena trafo-stanica na Bežanijskoj kosi i tom prilikom piralen je sagoreo i pretvorio se u dioksine koje je vetar razneo po okolini.

Obrenovac

Razrušena transformatorska stanica. Sagorelo ulje i njegova isparenja ugrozila su životnu okolinu.

Prahovo

Gađana su azotna postrojenja u blizini rumunsko-srpske granice, a poznato je da su azotni otpadi nastali sagorevanjem jako toksični. Tu toksičnosat priznali su sami Amerikanci posle pada spejs šatla "Kolumbija" kada su molili građane da ne dodiruju komade azotne oplate jer bi time ozbiljno ugrozili svoje zdravlje.

Priština i Kosovska Mitrovica

U Prištini je konstatovano da je svaka četvrta žena morala da prekine trudnoću zbog straha lekara, koji nisu mogli da garantuju da će novorođenčad biti zdrava. Prema podacima objavljenim u srpskom stručnom časopisu "Praksis medika" 1997. godine, na odeljenju pneumofiziologije mitrovačke bolnice bilo je 2,6 odsto obolelih od tumora pluća, a 2000. godine taj procenat se povećao na čak 22 odsto. Prema istom istraživanju, na urologiji je bilo 1,6 odsto obolelih od tumora, a 2000. godine, samo godinu dana posle agresije NATO, čak deset puta više. Jasno je da su ova dva kancera direktno povezana sa dejstvom municije sa osiromašenim uranijumom.

Корисников грб
Hol
~ redovan clan ~
~ redovan clan ~
Поруке: 126
Придружен: 29 Јул 2006, 19:29
Место: Beograd
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Hol » 10 Авг 2006, 18:57

Prostor Kosova i Metohije

Kancer pluća, kostiju, jetre i drugih organa, samo je u prva dva meseca 2005, u odnosu na isti period 2004, uvećan za 120 puta na celoj teritoriji Kosmeta, tvrdi Nebojša Srbljak, predstavnik nevladine organizacije "Milosrdni anđeo" iz Kosovske Mitrovice. Srbljak takođe upozorava da se ovi podaci odnose samo na registrovane slučajeve raka u zdravstvenim centrima i bolnicama, a da veliki broj ljudi u pokrajini umire a da i ne zna od čega.

Albanski lekari ne kriju da je uzrok povećanog broja karcinoma radijacija, pogotovo na severozapadu pokrajine, najviše u regionima Prizrena i Đakovice, gde je u vreme bombardovanja 1999. bilo i najviše dejstava aviona A-10 sa municijom od osiromašenog uranijuma. Ovo su potvrdili i predstavnici Italijanskog KFOR-a stacionirani oko manastira Dečani i Pećke patrijaršije. O evidentiranoj ozračenosti na prostoru od 70 kilometara prema albanskoj granici, gde su u vreme ratnih dejstava bile stacionirane jedinice SR Jugoslavije, govore podaci svih vojnih snaga koje su boravile na Kosmetu, pa i vojnika SAD. Na severu Kosmeta ima i mnogo obolelih ljudi od kancera i među Srbima.

Savest čovečanstva uzburkana je nedavnim objavljivanjem kolor-fotografija četiri monstrum-bebe očeva koji su ozračeni osiromašenim uranijumom na prostoru Metohije, što predstavlja svedočanstvo kog su se Amerikanci najviše bojali, jer na drastičan način pokazuje da su od američkog oružja stradali i njihovi albanski saveznici na prostoru KiM.

NATO je, tako, zrnima sa osiromašenim uranijumom delovao na "duge staze" lagano doziranom večnom patnjom o kojoj bi, po njima, trebalo ćutati. O zdravstvenoj situaciji u pokrajini najviše ćute albanski političari, koji ne žele da izazovu "bežaniju" svog stanovništva, koje za dvadestak godina, zbog tragičnog dejstva osiromašenog uranijuma i epidemijskog širenja posledica, neće više umirati prirodnom smrću.

Pokrajina kontaminirana uranijumom, koji za samo mesec dana može da dopre u zemlju do dubine od 215 santimetara, (da ne spominjemo mamut bombe sa uranijumom), a danas, posle gotovo šest godina stigao je u sve kosmetske vodotokove i ubrzano pliva po organizmima svih žitelja Kosmeta, kao i kroz krvotoke svih mirovnjaka. Kosmet danas predstavlja veliku bolnicu po kojoj šetaju bolesnici kratkog životnog veka. Međutim, neki nezvanični američki izvori tvrde da američka nauka ima rešenje za ovu vrstu ekološkog zagađenja - neutralizacija uranijumovih čestica uz pomoć nekog drugog metalnog oksida.

Posledice upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom, koji je pronađen i obeležen na 128 lokacija u pokrajini Kosovo i Metohija, pogubno će delovati daleko i van pokrajine. Pri eksploziji osiromašenog uranijuma više od 70 odsto njegovih čestica širi se vazduhom, a oblake radioaktivne prašine vetar je raznosio desetinama kilometara u svim pravcima.

Krajem februara 2005. Maresalo Domeniko Leđeri, portparol italijanske "Vojne opservatorije" u razgovoru za "Novosti" je istakao sledeće: "Ako napravimo banalnu podelu na konvencionalno i nekonvencionalno oružje, odnosno atomsko, onda korišćenje osiromašenog uranijuma spada u konvencionalno. Međutim, u operativnom smislu, osiromašeni uranijum je jedini u stanju da proizvodi temperaturu od 3.000 Celzijusovih stepeni i više sa dodatkom plutonijuma (3.400). Amerikanci vrlo dobro znaju da je, na kraju, jedini nepobitan način da se utvrdi efikasnost jednog oružja i njegove posledice - primeniti ga na ljudima. U tom kontekstu, ratovi na Balkanu su im dobrodošli za eksperimente. Danas nalazimo mikročestice radioaktivnih metala u telima, krvi i spermi vojnika, civila i životinja koje su bile na bombardovanim područjima".

Ovakva tvrdnja potvrđuje da su bombarderske snage NATO pakta prekršile nekoliko međunarodnih konvencija, pa tako i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji u članu 7 propisuje da "niko ne može biti podvrgnut eksperimentu ili svirepim, nehumanim ili unižavajućim kaznama ili postupcima. Posebno je zabranjeno da se neko lice podvrgne medicinskom ili naučnom eksperimentu bez njegovog slobodnog pristanka". U situaciji kada su bombardovanja BiH, SR Jugoslavije i Iraka obavljena bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN, i kada su Amerikanci posle prvih analiza upozorili svoje vojnike i saveznike da se neizostavno moraju nositi zaštitne maske na mestima gde se dejstvuje ovakvom municijom, govori o svojevrsnom eksperimentu NATO alijanse nad žiteljima BiH, SR Jugoslavije i Iraka.

Ono što smo kao država do sada učinili na otkrivanju istine o posledicama bombardovanja 1999. pokazuje da mi, već dugo, nemamo volje, materijalnih sredstava, snage i hrabrosti da izađemo na kraj sa tragičnim posledicama bombardovanja i zato sirene rata nesmeju utihnuti sve dok postoji i jedno ljudsko biće koje pati zbog posledica agresije NATO pakta.

Naoružana moćna nepravda 1999. ugrozila je budućnost srpskih zemalja. Posledice bombardovanja su tragične i dugotrajne i zato je bombarderska akcija NATO alijanse žalostan i sraman događaj za svetsku istoriju.

Vinko Đurić
Rođen 1952. u Subotici. Diplomirao je na međunarodno-političkom smeru Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Na Institutu za političke studije bavi se istraživanjem političkih procesa, a u Informativnoj agenciji "Ipres" ispitivanjem javnog mnjenja. Dugogodišnji saradnik Glasa javnosti, Borbe i Ekspres Politike. Autor je dvotomne knjige "Vladimir Putin i vaskrs Rusije". Objavio je više naučnih radova i analitičkih članaka. Živi i radi u Beogradu.


Pentagon priznaje
Sa 100 letačkih misija aviona A-10 "Tanderbolt", ispaljeno je oko 31.000 metaka samo na Kosmetu i 3.000-5.000 metaka na jugu Srbije i na poluostrvu Luštica - rt Arza kod Herceg Novog. To znači da je, po zvaničnim podacima SAD, na teritoriju SR Jugoslavije dospelo oko 10 tona osiromašenog uranijuma.


(Glas javnosti)

Корисников грб
Daca
~ moderator ~
~ moderator ~
Поруке: 6453
Придружен: 28 Апр 2007, 14:45
Место: Srbija
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Posledice bombardovanja

Порукаод Daca » 07 Мај 2007, 18:15

* Posle bombardovanja ostale su ruševine.Sada narod radi
na rasčošćavanju odnosa.

Mrkalj
~ pocetnik ~
~ pocetnik ~
Поруке: 1
Придружен: 18 Јун 2007, 01:25
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Mrkalj » 19 Феб 2008, 00:40[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable