BIOS, detaljan opis i podešavanja BIOS-a

Sve o kompjuterima, internetu... Korisni programi, pitanja, saveti...
Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

BIOS, detaljan opis i podešavanja BIOS-a

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:30

Kako razumeti i pravilno podesiti BIOS, a pri tom ostati živ i prepričavati unucima biggrin.gif

Kao što mu ime kaže, BIOS (Basic Input-Output System) je jedan od najbitnijih elemenata svakog PC sistema i zadužen je za osnovne ulazno izlazne operacije na nivou hardvera. Narodski rečeno, on je taj koji se trudi da sav hardver unutar kućišta računara složno koegzistira i normalno funkcioniše – nešto kao najosnovniji vid operativnog sistema.

Pravilno podešavanje BIOS-a je važno za ispravno funkcionisanje računara i dok većina BIOS-a ima opciju za automatsko podešavanje, moguće je i ručno podešavanje svih dostupnih stavki. S obzirom na to da se BIOS razlikuje od ploče do ploče i u zavisnosti od proizvođača (Phoenix, Award, American Megatrends...), ovde ću prikazati samo stavke koje se najčešce sreću, kao i one koje mogu da zbune manje iskusne korisnike.

Neke od stavki postoje i pod drugačijim (ali ipak sličnim) imenom od onog koji će ovde biti naveden i bilo bi nemoguće prikupiti i imenovati sve postojeće varijante.
Pa, da počnemo

Standard CMOS Features (osnovni parametri sistema)

System Time/System Date – putem ovih stavki vrši se podešavanje sistemskog sata i datuma.

Primary/Secondary IDE Master/Slave
– nekada je bilo potrebno ručno unositi podatke o instaliranom uređaju (broj cilindara, glava, sektora, maksimalni kapacitet hard diska...). Sada je dovoljno prepustiti BIOS-u da sam detektuje prisutne IDE/SATA uređaje. Ukoliko postoji dodatni IDE ili SATA kontroler, opseg opcija se širi i na Third/Fourth Master/Slave.

Floppy Drive A:/B: – podešavanje tipa instaliranog flopi drajva; tip koji je nadživeo sve prethodne je 3,5-inčni flopi drajv koji koristi diskete kapaciteta 1,44 MB.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:33

Advanced BIOS Features (napredni parametri sistema)

Quick Boot – brže podizanje sistema izostavljanjem pojedinih testova, kao što je test instaliranih RAM modula.

Boot Device Select
– odabir uređaja s kojeg treba pokrenuti operativni sistem. Najčešce je to hard disk, a u zavisnosti od slučaja i potrebe korisnika, može da bude i flopi drajv ili CD/DVD. Većina novijih matičnih ploča pruža korisniku opciju da tokom POST-a (Power-On Self-Test, proces nakon uključivanja računara tokom kojeg sistem vrši niz testova ispravnosti hardvera) pritisne određeni taster (na primer 'F11') i dobije meni preko kojeg može direktno da izabere uređaj s kojeg će sistem biti podignut, bez potrebe za ulaženjem u BIOS, rucnim podešavanjem i restartovanjem.

1st/2nd/3rd... Boot Device – podešavanje redosleda kojim će BIOS tražiti operativni sistem na instaliranim IDE/SATA uređajima (npr. 1st Boot Device – CD/DVD 1, 2nd Boot Device – Floppy, 3rd Boot Device – IDE 0). Poslednja podopcija ovog menija je Try Other Boot Devices, a ukoliko je uključena, računar ce tražiti operativni sistem i na svim ostalim uređajima ukoliko ga prethodno ne nade na nekom od tri uređaja predefinisana u glavnom delu opcije Boot Device.

Full Screen LOGO Show – ovu opciju poseduju modernije ploče, i to uglavnom one namenjene običnim korisnicima. Kada je uključena, ova opcija umesto POST podataka prikazuje logotip proizvođača ili neku drugu sliku. Preporučujemo zanemarivanje estetske vrednosti ove opcije tj. njeno isključivanje jer je bolje imati uvid u stanje računara i komponenti tokom POST-a nego gledati u šarenu sličicu koja ionako vrlo brzo dosadi.

S.M.A.R.T. for Hard Disks – uključuje opciju S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis & Reporting Tecnology) koja omogućava praćenje rada hard diska kompatibilnog s ovom tehnologijom i blagovremeno obaveštavanje o eventualnim anomalijama i kvarovima, bilo tokom POST-a ili preko specijalizovanih programa. Ova opcija je korisna zato što je sposobna da „predvidi" kada će disk da otkaže, ali kada je uključena, negativno utičena brzinu diska.

BootUp Num-Lock – stavka koja određuje da li će po startovanju sistema Numeric Lock (taster na numeričkom delu tastature koji prebacuje ovaj deo u jedan od dva moda: unos cifara ili kontrola kursora) biti uključen ili ne.

Floppy Drive Seek
– opcija koja naglašava BIOS-u da proveri prisutnost flopi drajvova pri dizanju sistema, uz paljenje LED indikatora na flopi drajvu i karakterističan zvuk „oranja" prilikom pomeranja glave.

Password Check – mogućnost zaštite BIOS-a šifrom ili traženja šifre od korisnika pri svakom uključivanju računara. Korisno ukoliko imate dete koje voli da čeprka po računaru ili želite da drugima potpuno onemogućite pristup.

Boot to OS/2 – opcija koju 99,9% nas ne koristi, a omogućava startovanje IBM-ovog operativnog sistema OS/2 kada konfiguracija ima više od 64 MB RAM.

Hyper Threading Function – uključuje Hyper Threading funkciju kod Intelovih Pentium 4 procesora ukoliko je u njih implementirana. Da bi ova funkcija ispravno radila, potreban je i operativni sistem koji je podržava. Ukratko rečeno, ubrzava rad sistema i treba uvek da bude uključena. Naravno, da još jednom ponovim, isključivo ako imate HT procesor!

APIC ACPI SCI IRQ
– „I ja tebi", rekli bi neki J Advanced Programmable Interrupt Controller proširuje IRQ resurse dostupne operativnom sistemu. Ostaviti uključeno.

CPU L1 & L2 Cache – uključivanje/isključivanje interne (Level 1) i eksterne (Level 2) keš memorije koju koristi centralni procesor. U nju se podaci premeštaju iz sistemske memorije od koje je keš znatno brži, što omogućava procesoru da ih brže obradi. Uvek ostaviti uključeno – u suprotnom se spremite za ogroman pad performansi.

System BIOS Cacheable
– kod starijih matičnih ploča ova opcija je omogućavala keširanje BIOS-a u visokom adresnom prostoru memorije što je za sobom povlačilo bolje performanse. U današnjim uslovima ova opcija je manje–više nebitna.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:34

Advanced Chipset Features (napredni parametri čip-seta)

Configure DRAM Timing by SPD – jedna od bitnijih stvari ukoliko želite da se bavite overklokovanjem. Ukoliko je uključena, ova opcija automatski čita fabrički upisane podatke iz SPD (Serial Presence Detect) EEPROM čipa koji je smešten na memorijskom modulu i konfiguriše memoriju u skladu s njima. Zvuči dobro, ali u praksi nije baš tako jer najveći broj modula u ovom EEPROM-u ima zapisana najkonzervativnija moguća podešavanja, jednaka i za bolje i za lošije serije memorija. Ako isključite ovu opciju, što preporučujem ali samo za napredne korisnike, sledeća stvar koju ćete ugledati jeste...

CAS# Latency
– razmak između trenutka kada centralni procesor zatraži podatak iz memorije i trenutka kada podatak iz memorije biva poslat ka procesoru, mereno u ciklusima. Uobičajene vrednosti su 2, 2,5 i 3. Najveća vrednost omogućava najstabilniji rad, dok najmanja žrtvuje stabilnost zarad veće brzine. Postoji još nekoliko opcija tj. mogućnosti memorijskih modula koje funkcionišu u sprezi s ovom stavkom (RAS# Precharge, RAS# to CAS# Delay, Precharge Delay), a za sve važi pravilo manja vrednost – veća brzina. Pojedini memorijski moduli brži su od drugih, neki su stabilniji, a neki uopšte ne podržavaju određene vrednosti, te je potrebno obratiti pažnju pri kupovini memorije. Postavljanjem ovih stavki na niže vrednosti nije moguće oštetiti hardver (tj. memorijske module), ali, ukoliko se upotrebljavaju loši (jeftini) memorijski moduli, i te kako može doći do nepravilnog funkcionisanja softvera (u većini slučajeva ovo se manifestuje „pucanjem" Windowsa). Proizvođači memorijskih modula uglavnom navode vrednosti za koje su njihovi moduli predviđeni, a stvarno posebni primerci mogu da izdrže i niže vrednosti od navedenih.

Burst Length – bursting je osobina svakog DDR modula da nakon obrade prve memorijske adrese „predvidi" adresu sledeće memorijske lokacije kojoj će se pristupati. Postoje samo dve vrednosti – 4 i 8 (4 ili 8 čitanja i upisa). Oba slučaja imaju isto vremensko trajanje, s tim što vrednost 4 označava četiri upisa/čitanja smeštenih u dva ciklusa, a vrednost 8 predstavlja osam upisa/čitanja u četiri ciklusa. Kada ponovimo podatak da je trajanje obrade podataka u oba slučaja identično, jasno je da je burst length vrednosti 8 neuporedivo bolje rešenje jer omogućava znatno veći protok u istom vremenskom intervalu, što predstavlja značajan skok u performansama.

AGP Aperture Size – količina sistemske memorije, izražena u megabajtima, koju će grafička kartica upotrebiti ukoliko ispuni kompletni kapacitet sopstvene video-memorije. Nominalna vrednost iznosi 64 MB, ali je preporučljivo postaviti je na 128 MB. Kod nekih modela matičnih ploča AGP Aperture Size manji od 64 (ili u nekim slučajevima 32) MB znači i automatsko obaranje AGP magistrale na „1X". Takođe, neke grafičke kartice sa ATI čipovima zahtevaju da AGP Aperture Size bude 128 ili 256 MB. Ne treba se plašiti da će grafička kartica „pojesti" sav RAM koji joj je dat na korišćenje jer svaka savremena grafička kartica ima najmanje 512 ili 1 GB video-memorije, što je dovoljno za 99% igara.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:36

Power Management Features (upotreba i štednja energije)

ACPI Standby State – ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je standard za kontrolu potrošnje električne energije koji omogućuje laku saradnju između hardvera, operativnog sistema i aplikativnog softvera. Na primer, Windows uz pomoć ACPI kontrola proverava aktivnost pokrenutih aplikacija i priključenog hardvera i raspoređuje potrošnju električne energije za svaki uređaj ponaosob. Ovde postoje tri opcije:

• S1/POS (osnovni režim niske potrošnje električne energije u kojem sav hardver dobija minimalnu količinu struje; naravno, tokom bilo kog sleep moda računar je neupotrebljiv).

• S3/STR (Suspend to RAM – režim veoma niske potrošnje električne energije u kojem su svi podaci o hardverskoj konfiguraciji i pokrenutim aplikacijama smešteni u sistemsku memoriju, koja je i jedini hardverski element koji dobija puno napajanje u ovom režimu, dok većina ostalih uređaja biva potpuno isključena; pri „buđenju" računara iz ovog režima, sistem čita podatke iz memorije i računar nesmetano može da nastavi s radom)

• Auto (BIOS automatski određuje najpogodniji režim štednje električne energije)

Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming – ovom opcijom određuje se da li će pri „buđenju" iz S3/STR moda BIOS matične ploče poslati komandu za inicijalizaciju grafičke kartice direktno u njen BIOS. Buđenje sistema se odvija brže ako je ova opcija isključena, ali je u tom slučaju potrebno da drajver za grafičku karticu podržava inicijalizacionu funkciju.

Power Management/APM – kada je uključena, ova opcija poboljšava štednju električne energije i po potrebi smanjuje interni klok centralnog procesora.

Suspend Time Out – isključuje sve komponente izuzev centralnog procesora nakon perioda neaktivnosti koji se zadaje u minutima (od 1 do 60 minuta).

Power Button Function
– podešavanje uloge tastera za uključivanje računara. Ovde je umesto standardne on/off funkcije za uključivanje i isključivanje ovom tasteru moguće pripisati funkciju Suspend, koja po pritisku tastera prebacuje računar u mod štednje električne energije (ako je Suspend uključen u BIOS-u, a ako taster držite duže od četiri sekunde, računar će svejedno biti isključen).

Restore on AC/Power Loss – kada struja „dođe" nakon prethodnog nestanka (recimo, udar groma, havarija u nekoj centrali ili nama najbliskiji razlog restrikcije), ovom opcijom govorimo računaru šta da radi u toj situaciji:

• Power Off (računar ostaje isključen)

• Power On (računar se uključuje onog trenutka kada ponovo dobije napajanje električnom energijom; pošto znamo kakve su varijacije napona kod nas, pogotovo nakon ponovnog uključivanja struje, ne preporučujem aktivaciju ove opcije)

• Last State (računar se uključuje čim „dobije struju" i vraća sistem u stanje u kojem je bio pre nestanka struje).

Set Monitor Events
– u ovom podmeniju vrši se podešavanje nadziranja određenih komponenti i njihove aktivnosti. Na primer, moguće je podesiti da se sistem probudi iz sleep moda čim detektuje aktivnost nekog uređaja i obrnuto, moguće je zadati da sistem za štednju električne energije ignoriše aktivnost zadatog uređaja kako bi računar ostao u sleep modu).

Set WakeUp Events
– izbor uslova u kojima ćeseračunar buditi iz sleep moda:

• USB Device Wakeup From S3 (sistem će se „probuditi" iz S3/STR moda ako detektuje aktivnost USB uređaja)

• Keyboard PowerOn Function (mogućnost buđenja sistema uz pomoć tastature, putem određenog ili bilo kog tastera; nakon buđenja sistema uz pomoć ove opcije, potrebno je uneti šifru za pristup računaru)

• Mouse PowerOn Function (mogućnost buđenja sistema uz pomoć miša)

• Resume on RTC Alarm (pomoću ove opcije moguće je podesiti buđenje sistema u zadato vreme)

• RTC Alarm Date/Hour/Minute/Second (ukoliko je prethodna opcija uključena, ovde podešavamo datum i vreme kada će se računar aktivirati iz sleep moda ili uključiti ako je prethodno isključen).
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:38

PNP/PCI Configuration (Plug'N'Play i PCI opcije, kod nas poznatije kao "Plug'N'Pray J)

Clear NVRAM – Non-volatile Random Access Memory je interna memorija u koju BIOS smešta sve podatke o priključenom hardveru. Pošto se ova memorija ne prazni nakon resetovanja sistema, sistem pamti koju je adresu i interapt dodelio kojoj kartici radi bržeg dizanja. Ponekad se dešava da prilikom dodavanja novog hardvera dođe do konflikta u rasporedu adresa i interapta i tada ova opcija služi da se sve „zaboravi" – računar iznova podešava resurse za svaku karticu ponaosob.


PCI Latency Timer – služi za podešavanje dužine vremenskog intervala tokom kojeg PCI uređaj koristi magistralu pre nego što je prepusti drugom uređaju. Veće vrednosti omogućavaju PCI uređaju da duže koristi magistralu što bi trebalo da donese i veću brzinu rada, ali je realnost malo drugačija i svaka vrednost većaod 32 dovodi do nestabilnosti sistema, pogotovo ako imate više PCI uređaja.

Init. Graphics Adapter Priority
– ovom opcijom „govorimo" BIOS-u gde prvo da traži svoje „oči" tj. grafički adapter (integrisani adapter, PCI, AGP ili PCI-E kod novijih računara).

PCI IDE BusMaster – uključivanjem ove opcije saopštavamo BIOS-u da kontroler za IDE uređaje koji je uboden u PCI slot podržava bus mastering opciju. Ko još ima IDE kontroler a kamoli na kartici? J

PCI Slot IRQ Priority – automatsko ili ručno podešavanje IRQ (Interrupt Request) vrednosti za svaki pojedinačni PCI slot.

Set IRQs for PCI – vrlo bitna stavka ukoliko dolazi do hardverskog konflikta koji se manifestuje tako što više uređaja koristi isti IRQ jer omogućava ručnu IRQ dodelu svakom uređaju ponaosob. Pri tome treba obratiti pažnju na sledeće: dok nije normalno da npr. modem i zvučna kartica dele IRQ, potpuno je bezazleno ako je to slučaj sa npr. USB i mrežnim kontrolerom (naravno, dokle god na dotični USB kontroler ne vezujete eksterni hard disk i istovremeno dovlačite podatke preko lokalne mreže).

Set DMAs to PnP
– (Direct Memory Access; omogućava hardveru da preuzima i šalje podatke direktno iz sistemske memorije i u nju bez posredstva centralnog procesora, što znatno ubrzava proces obrade podataka, pogotovo kod hard diskova) rezervisanje svakog pojedinačnog DMA kanala za upotrebu sa postojećim PnP uređajima.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:40

Integrated Peripherals (integrisani hardver na matičnoj ploči)

USB Controller – uključivanje/isključivanje integrisanog USB kontrolera.

USB Device Legacy Support – ovu opciju treba uključiti ukoliko imate potrebu da koristite neki USB uređaj zajedno s operativnim sistemom koji nema drajvere za USB uređaje (npr. DOS).

ATA Configuration – ovde se vrši podešavanje ATA kontrolera prisutnih na ploči. Postojeće opcije su: Disabled (isključivanje kontrolera), P-ATA Only (upotreba samo povezanih hard diskova izrađenih po Parallel ATA standardu), S-ATA Only (upotreba samo povezanih hard diskova izrađenih po Serial ATA standardu) i P-ATA + S-ATA.

OnBoard LAN – uključivanje/isključivanje integrisanog mrežnog adaptera (ukoliko postoji, naravno).

OnBoard Audio (AC'97 Audio) – uključivanje/isključivanje integrisanog uređaja za reprodukciju zvuka.

OnBoard FDC – uključivanje/isključivanje flopi disk kontrolera (FDC).
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:41

PC Health Status (temperature, naponi, obrtaji)

CPU/System Temperature, CPU/System Fan Speed, Vcore – ove stavke prikazuju trenutnu temperaturu procesora i čip-seta, brzinu povezanih ventilatora (izraženo u obrtajima u minutu) i napon procesora.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:43

Frequency/voltage Control (overklokerska baza)

Dynamic OverClocking – skoro svaka matična ploča ima ovakvu opciju (može da se sretne i pod drugim nazivom) koja služi za automatsko overklokovanje hardvera i takođe automatsko obaranje brzine rada pri upotrebi manje zahtevnih aplikacija. Ovakva rešenja su na granici upotrebljivosti jer ne dozvoljavaju detaljna podešavanja.

CPU Ratio Selection – podešavanje množioca magistrale. Ovde važi formula takt magistrale/FSB x vrednost množioca = takt procesora (npr. 133 x 12 = 1596, tj. približno 1,6 GHz). Još jedna od bitnih stavki za overklokovanje.

DRAM Frequency
– podešavanje radne frekvencije radne memorije. Postoji nekoliko standarda, a trenutno su najaktuelniji PC2700 i PC3200 koji rade na 166 tj. 200 MHz. Zbog činjenice da DDR memorija šalje dva bita informacija u svakom taktu, moduli koji rade po ovim standardima se obeležavaju i kao DDR333 i DDR400. Mnoge memorije radiće ispravno i na taktovima višim od nominalnih, međutim preterane vrednosti mogu ozbiljno da ugroze stabilnost računara. Noviji memorilski moduli imaju oznaku DDR2 i njihovi radni taktovi su veći.

Spread Spectrum – ukoliko pri radu primetite anomalije kod ostalih uređaja prouzrokovane elektromagnetnim smetnjama koje potiču iz matične ploče, uključite ovu opciju. Pošto garantujem da vam se ovo nikada neće desiti, ipak je isključite radi veće brzine rada.

Adjust CPU Bus Clock/FSB Clock
– podešavanje takta magistrale. Iako BIOS automatski podešava takt magistrale, sve kvalitetnije ploče imaju ovu opciju za fino podešavanje takta, a od ploče zavisi do kojeg stepena ćete moći da dižete takt. Jasno je da je ovo jedna od krucijalnih stavki kod overklokovanja. Ukoliko se upustite u overklok avanturu, ne zaboravite na množilac i uvek imajte u vidu da radna frekvencija procesora direktno zavisi od takta magistrale (u prevodu: previsok takt magistrale u sprezi sa dvocifrenim množiocem može da vas košta puno vremena, para i živaca).

CPU Vcore Adjust – podešavanje napona procesora, što je takođe bitno pri overklokovanju (logično, više radne frekvencije zahtevaju i više struje). Uvećini slučajeva veći napon obezbeđuje stabilniji rad, ali i uzrokuje višu temperaturu procesora, te, ukoliko niste spremni na rizik i u novčaniku nemate spremnih stotinak evra za svaki slučaj, ovde važe tri jednostavna pravila: ne dirati, ne dirati i ne dirati.

DDR Power Voltage i AGP (PCI-E) Power Voltage – isto što i prethodna stavka, samo za memoriju i grafičku karticu.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:45

Naoružani oprezom i strpljenjem...

Iako većina BIOS-a ima opcije Load Setup Defaults (učitavanje podrazumevanih vrednosti za sve stavke u BIOS-u) i Load High Performance Settings (učitavanje vrednosti koje bi trebalo da optimalno podese BIOS za što brži rad), ipak preporučujem da, naoružani strpljenjem i ovim tekstom, sami podesite BIOS svog računara. Ukoliko napravite „grešku u koracima" i potpuno onemogućite dizanje sistema, rešenje je u upotrebi džampera na matičnoj ploči koji služi za brisanje podešavanja smeštenih u CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor je memorija koja napajanje dobija iz baterije na matičnoj ploči i, kao što je rečeno, sadrži sva podešavanja BIOS-a). Za detaljniji opis ovog zahvata konsultujte priručnik koji ste dobili uz matičnu ploču–u principu, kod svih ploča postupak je isti, ali je džamper na različitom mestu. Neke ploče imaju i mogućnost automatskog brisanja CMOS-a nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja dizanja sistema.

"Varijanta B" je da isključite računar iz struje, skinete bateriju sa matične ploče i pritiskate taster za paljenje računara 5 – 6 puta. Nakon toga vratite bateriju i priključite računar na struju.

Nadam se da Vam je ovaj tekst bio od pomoći u podešavanju BIOS-a vašeg računara i eventualnom prevazilaženju problema u radu. Preporučujem download nove verzije BIOS-a ukoliko je ona dostupna za vaš model matične ploče i „flešovanje" BIOS-a. Ako ste pažljivo pročitali tekst i držali se određenih smernica, vaš računar ćepočeti da „diše punim plućima".
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 09:48

Zvučne oznake i upozorenja u BIOS-u:

-AMI BIOS Beep Codes
*Computer gives 1 short beep when system boots successfully.
*Except for beep code 8, these codes are always fatal.
1 beep - Refresh failure
2 beeps - Parity error
3 beeps - Base 64K memory failure
4 beeps - Timer not operational
5 beeps - Processor error
6 beeps - 8042-gate A20 failure
7 beeps - Processor exception interrupt error
8 beeps - Display memory read/write failure
9 beeps - ROM checksum error
10 beeps - CMOS shutdown regiter read/write error
11 beeps - Cache mamory bad


-AWARD BIOS Beep Codes
1 short: System boots successfuly
2 short: CMOS setting error
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
1 long 3 short: Keybord error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps: Power error
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 15:44

1 Beep (No video) Memory refresh failure Bad memory
2 Beeps Memory parity error Bad memory
3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory
4 Beeps Timer not operational Bad motherboard
5 Beeps Processor error Bad processor
6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard
7 Beeps Processor exception Bad processor
8 Beeps Video memory error Bad video card or memory
9 Beeps ROM checksum error Bad BIOS
10 Beeps CMOS checksum error Bad motherboard
11 Beeps Cache memory bad Bad CPU or motherboard

1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter
Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection
1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory
High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure
Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor

1 - 1 - 2 CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard
1 - 1 - 3 CMOS read/write failure Bad motherboard
1 - 1 - 4 BIOS ROM failure Bad BIOS chip
1 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
1 - 2 - 2 DMA failure Bad motherboard
1 - 2 - 3 DMA failure Bad motherboard
1 - 3 - 1 Memory refresh failure Bad memory
1 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
1 - 4 - 1 Address line failure Bad memory
1 - 4 - 2 Parity error Bad memory
1 - 4 - 3 Timer failure Bad motherboard
1 - 4 - 4 NMI port failure Bad motherboard
2 - 1 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory
3 - 1 - 1 Slave DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 2 Master DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 3 Interrupt controller failure Bad motherboard
3 - 1 -4 Slave IC failure Bad motherboard
3 - 2 -2 Interrupt Controller failure Bad motherboard
3 - 2 - 3 <RESERVED>
3 - 2 - 4 Keyboard control failure Bad motherboard
3 - 3 - 1 CMOS batter failure Bad CMOS battery
3 - 3 - 2 CMOS configuration error Incorrect setting
3 - 3 - 3 <RESERVED>
3 - 3 - 4 Video memory failure Bad video card or memory
3 - 4 - 1 Video init failure Bad video card or memory
4 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
4 - 2 - 2 CMOS shutdown failure Bad motherboard
4 - 2 - 3 Gate A20 failure Bad motherboard
4 - 2 - 4 Unexpected interrupt Bad processor
4 - 3 - 1 RAM test failure Bad memory
4 - 3 - 3 Timer failure Bad motherboard
4 - 3 - 4 RTC failure Bad motherboard
4 - 4 - 1 Serial port failure Bad motherboard
4 - 4 - 2 Parallel port failure Bad motherboard
4 - 4 - 3 Coprocessor failure Bad motherboard or CPU.
9 - 2 - 1 Video adapter incompatibility Use a different brand of video card
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 15:48

Mada mnogi korisnici ne vole zalaziti u BlOS-ove vode, jer ih podseća na stari DOS i nema oku ugodno GUI okruzenje kao Windows, valja imati na umu da ponašanje i performanse čitavog računara zavise najpre o ispravno konfigurisanom BIOS-u!

1 Kako podesiti BIOS za optimalni rad grafičke kartice
Na novijim matičnim pločama nalazimo dosta opcija vezanih uz rad grafičke kartice. Većina ovih postavki odnosi se na rad AGP sabirnice, te ćete pravilnim konfigurisanjem izvući maksimum iz svoje grafičke kartice.
AGP 8x - Moderne grafičke kartice podržavaiu 8x brzinu prenosa putem AGP sabirnice, čime se dobija efektivna propusnost od 2,1 GB/s. Ukoliko ova opcija nije inicijalno uključena u BIOS-u, valja je postaviti na enabled ili je izabrati iz padajuceg menija. Napomenimo kako 8x brzinu prenosa mora podržavati i matična ploča. Kod starijih kartica i matičnih ploča nalazimo slični meni s vrednostima 2x i 4x, pri čemu je naravno bolje postaviti vrednost na 4x.
AGP Aperture size - Ovom opcijom određujemo koju će količinu sistemske memorije grafička kartica moći koristiti za spremanje tekstura. Preporučujemo da ovu vrednost postavite na 128 MB. Ukoliko imate 512 MB ili vise memorije, zadatu vrednost možete postaviti na 256 MB. Napomenimo kako kod nekih starijih matičnih ploča nije moguće grafičkoj kartici dodeliti više od 64 MB memorije.

AGP Fastwrites - Uključimo li ovu postavku, omogućićemo direktnu komunikaciju između procesora i grafičke kartice, bez posredovanja chipseta i memorije. Na prvi pogled ovo izgleda kao odlično rešenje, ali u stvarnom radu dobitak na brzini je minimalan, a moguc je i nestabilan rad računara. Preporucujemo dakle postavljanje ove opcije na disabled. Napomenimo kako ATI-jeve grafičke kartice ne koriste Fastwrites (osim 9600 kartica koje iz određenog razloga stabilnije rade kad je ova opciia uključena) pa ako ste vlasnik jedne od njih, označite enabled.

Assgn IRO for VGA - Sve moderne grafičke kartice traže IRQ prekid kako bi mogle raditi. Obavezno postavite ovu opciju na enabled ako to nije već inicijalno postavljeno u BIOS-u.
Init Display First - Imate li u računaru dve grafičke kartice, ovim birate koju želite koristiti. Opcije su AGP i PCI, a preporučujemo ovde odabrati AGP ,čak i ako je samo jedna kartica u računaru.

AGP 1 WS read, write
- Postavljanjem ove opcije na enable smanjujemo latenciju AGP sabirnice, pa time osiguravamo nešto brži protok podataka. Samo matične ploče s VIA ctupselima imaju ovu postavku u BIOS-u.


2 Kako uključiti računar putem tastature

Većina novih matičnih ploča podržava uključivanje računara putem tastature. Ovo ie posebno korisno ukoliko nam se kućište nalazi na podu ili na nekom teže dohvatljivom mjestu. U BIOS-u valja potražiti opciju Power on keyboard i postaviti je na enabled. Nakon toga biramo taster ili kombinaciju tastera kojom ćemo uključivati računar i isključivati računar. Imajte na umu da se mnogi računari ne mogu uključiti tastaturom nakon što ih "nasilno" ugasite na dugme. Ponekad je potrebno kombinaciju tastera stisnuti nekoliko puta kako bi se računar uključio.


3 Kako omogućiti brže pokretanje računara
Nakon samog uključivanja računar provodi POST (Power on Self Test) pa detaljno proverava memoriju i druge komponente. Kako bi pokretanje računara bilo što je moguće brže, u BIOS-u potražite opciju Quick Power on Self Test i postavite na enabled.


4 Kako podesiti ponašanje računara prilikom pritiska na taster za isključivanje
U slučaju da računar iz nekog razloga ne možemo isključiti softverski putem operativnog sistema, možemo to učiniti pritiskom na taster. Postavka Soft OFF by PWRBTN omogućava nam da odaberemo Instant OFF ili 4 second delay. Ukoliko se odlučimo za prvu opciju, računar će se pritiskom na taster odmah isključiti, dok ćemo u drugom slučaju taster morati držati četiri sekunde pre nego sto se računar isključi.

5 Kako uključiti praćenje rada diska
Svi noviji diskovi podržavaju praćenje rada i otkrivanje mogućih pogreški kako bi se pravovremeno sprečilo gubljenje podataka zbog kvara diska. S.M.A.R.T je skracenica za Self Monitoring Analysis And Reporting, a postavka HDD S.M.A.R.T Capability u BIOS-u omogućava upravo ovu funkciju. Preporučujemo postaviti na enabled, čime se omogućava daleko sigurniji i pouzdaniji rad sa diskovima.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.

Корисников грб
Marko
~ pocasni gradjanin ~
~ pocasni gradjanin ~
Поруке: 1254
Придружен: 17 Јул 2009, 11:56
Место: Ovde

Порукаод Marko » 26 Авг 2009, 15:50

6 Kako podesiti ponašanje računara prilikom nestanka električne energije
U slučaju nestanka električne energije, postavka u BIOS-u pod nazivom State After Power Failure ili AC Loss Auto Restart, daje nam mogućnost podešavanja ponašanja računara, a imamo izbor postaviti je na On ili Off. Naravno, u slučaju da odaberemo prvu opciju, računar će se odmah po dolasku električne energije samo uključiti, dok će u drugom slučaju ostati isključen. Inicijalno je ova postavka postavljena na Off, a vi sami odlučite želite li je promijeniti.

7 Kako podesiti brže čitanje i pisanje memorije
Fast R-W Turnaround - Ovom se opcijom podešava vreme potrebno za prebacivanje Iz operacije čitanja u operaciju pisanja u memoriju. Za brži rad postavite ovu opciju na enabled, ali ukoliko se pojave problemi sa stabilnošću računara, isključite ovu opciju. Napomenimo kako čete ovu opciju uglavnom naći kod matičnih ploča zasnovanim na novijim VIA chipsetima.

8 Kako podesiti redosled traženja uređaja prilikom podizanja računara
U delu BlOS-a pod nazivom BIOS Features, nalazimo ovu postavku kojom određujemo prioritet boot uređaja. Ovde nalazimo opcije First, second, third boot device, a za svaku od njih možemo postaviti floppy disk, tvrdi disk ili pak CD-ROM uređaj. Pri instalaciji operativnog sistema, koju obično izvodimo putem bootabilnog CD-ROM-a, valja postaviti CD-ROM uređaj kao First boot device. Nakon toga će se računar podići pomoću instalacionog CD-a i automatski nastaviti s instalacijom operativnog sistema. Nakon završetka instalacije, potrebno je kao First boot device postaviti tvrdi disk, kako računar ne bi bespotrebno tražio bootabilni CD i kako bi samo pokretanje računara prošlo brže. Ovde imamo takođe mogućnost odabira željenog tvrdog diska sa kojeg će se početi učitavati operativni sistem, ukoliko postoji više diskova u računaru.

9 Kako podesiti latenciju PCI sabirnice
Postavka PCI Latency Timer nam omogućava podešavanje latencije kako bismo dobili veću propusnost u radu PCI sabirnice. Inicijalno je ova vrednost postavljena na 32, a moguće ju je postaviti na 64 ili više, čime dobijamo veću propusnost. Nije preporučljivo ovu vrednost postaviti previsoko, pogotovo ako imamo više PCI kartica u računaru, jer može doći do problema u radu.

10 Kako smanjiti potrošnju računara

Putem postavke Auto Detect DIMM/PCI Clk u BlOS-u matične ploče, omogućavamo da nadzire rad AGP, PCI, RAM komponenti i da, po potrebi, isključuje potrošnju energije za određeni PCI i memorijski slot na ploči. Dakle, ukoliko je jedan PCI ili memorjski slot prazan, matična ploča neće trošiti energiju potrebnu za rad tog slota. Ovom opcijom se takođe smanjuju elektromagnetne interferencije između pojedinih komponenti u računaru, obzirom da se ne generisu elektromagnetni signali potrebni za rad, npr. PCI komponenti ukoliko nisu prisutne PCI kartice. Preporučujemo obavezno postaviti ovu opciju na enabled.

11 Kako postaviti password prilikom ulaska u BIOS

Posebna pažnja u BlOS-u posvećena je sigurnosnim opcijama. Postavka Set Password omogućava nam da postavimo zastitu kako bi što bolje zaštitili računar od neovlašcenog korišcenja. password može sadržati maksimalno osam znakova, a nakon što upišemo željeni password i potvrdimo ga pritiskom na Enter, ona se sprema u CMOS memoriju.
Na nekim matičnim pločama imamo mogućnost postavljanja dve vrste password-a. Opcija Supervisor password omogućava nam da postavimo password kojim autorizujemo pristup opcijama u BIOS-u uz mogućnost njihovog menjanja. Opcijom User password možemo postaviti password koji dozvoljava pristup BIOS-u, ali korisnik nema mogućnost podešavanja i promene istog.
Mogućnost postavljanja password-a usko je vezana uz još jednu opciju koju nalazimo u BIOS features. Postavka Security daje nam mogućnost odabira dve opcije. Ukoliko izaberemo System, računar će tražiti odgovarajući password prilikom ulaska u BIOS i pre pokretanja operativnog sistema. Odlučimo li se za Setup, password ćemo morati upisati samo prilikom ulaska u BIOS.

12 Kako postaviti PNP OS u BIOS-u
Svi noviji operativni sistemi podržavaju plug ˝n˝ play opciju, što znači da automatski detektuju i konfigurisu hardverske komponente u računaru. Valja pronaći u BIOS-u postavku PNP OS Installed i odabrati Yes iz padajuceg menija.

13 Kako podesiti memorijske postavke i latencije

Memorijske postavke i latencije su među najosjetljivijim delovima BlOS-a, jer nepravilno konfigurisanje ovih opcija znatno utiče na stabilnost računara. Odmah valja napomenuti kako su ove opcije namenjene onima koji žele izvući maksimum iz računara. BIOS matične ploče inicijalno postavlja memorijske latencije prema informacijama koje sadrži SPD čip na memorijskim modulima. Za većinu korisnika ovo će biti sasvim dovoljno, obzirom da će računar raditi savršeno stabilno pri ovim postavkama. Takođe recimo da, ukoliko nemate kvalitetan brand name RAM, ne preporucujemo menjanje početnih SPD memorijskih postavki.
CAS Latency - Ova postavka najviše utiče na memorijske performanse. Ukoliko imate kvalitetan RAM, postavite ovu opciju na 2. Napomenimo kako dobar deo današnjih memorijskih modula ne radi na CAS 2 pri 400 MHz, pa treba vrlo oprezno pristupiti promeni ove vrednosti.
RAS to CAS Delay T(PCD) - Za najbolje performanse treba ovu opciju postaviti na 2. ali velika većina memorijskih modula dostupnih kod nas, neće raditi na ovako niskoj vrednosti pri 400 MHz, pa preporučujemo da ovu vrednost stavite na 3.
RAS Precharge T(RP) - Kao i kod prethodno opisanih memorijskih latencija, najbolje performanse postižemo postavljajući ovu vrednost na 2
Active to precharge T(RAS) - Pokazalo se u poslednje vreme kako ova postavka ima daleko veći uticaj na performanse nego što se ranije mislilo. Mnogi smatraju da ovde treba postaviti najnižu vrednost (dakle 5), medjutim pokazalo se kako se nešto bolje performanse postižu postavljanjem ove opcije na 7 ili 8, a kod matičnih ploča zasnovanih na nForce 2 chipsetu, za najbolje performanse stavite ovu vrednost na 11 ili 12.
Zaludno je slepom dugu pokazivati, gluvom na uvo šaputati a ludog mudrosti učiti.