Alfred Žari - Kralj Ibi ili Poljaci
Žan Žene - Sluškinje
Nenad Živković - Čist račun, duga ljubav
Nenad Živković - Sudar svetova
Srđan Živković Hip hop šajkača
Moris Žoli - Dijalog u paklu između Makijavelija i Monteskijea