Stojan-Stiv Tešić - Brzina tame
Esko Peka Tiiten - Kapi života
Maja Todorović - Drekavac
Maja Todorović - Knez
Lav Nikolajevič Tolstoj - Živi leš
Rober Toma - Klopka za bespomoćnog čoveka
Mišel Tramble - Stvarni svet
Kosta Trifković - Izbiračica
Kosta Trifković - Ljubavno pismo
Ivan Turgenjev - Doručak kod vođe
Ivan Turgenjev - Mesec dana na selu
Ivan Turgenjev - Noć u krčmi kod „Divljeg vepra"