Rolad Dal - Veštice
Filip David - Jednog dana, moj Jamele
Dora Delbianco - Epitaf
Živojin Denčić - Živa roba
Milena Depolo - Ko je Loret?
Milena Depolo - Kontrolni
Ivana Despotović - Negde iza duge
Fridrih Direnmat – Fizičari
Fridrih Direnmat - Poseta stare dame
Sanja Domazet - Punjene tikvice
Tankred Dorst - Fernando Krap mi je napisao ovo pismo
Vlado Dimovski - Šekspir pred vratima
Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Ujkin san
Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zli dusi
Kamen Donev - Avion-begunac
Moma Dragićević - Marko Kraljević i Brus Li
Marin Držić - Dundo Maroje
Dejan Dukovski - Bure baruta
Vladimir Dulanović - Kad ono nema majke
Vahid Duraković - Boja krvi i ilovače
Vahid Duraković - Igra istine
Vahid Duraković - Šejtanski krug
Vahid Duraković - Tamo gdje sunce zalazi