Jovan Ćirilov - Kratke, kraće i najkraće drame na svetu
Branko Ćopić - Magareće godine
Zoran Ćosić - Uplakana Katarina