Napomena:

Možda vam ovo u prvi mah izgleda komplikovano - ali nije.

Obično kada šaljete radove na konkurs u kovertama, to radite tako što pošaljete dve koverte; u jednoj koverti su vaši radovi a u drugoj vaši lični podaci. Vrlo često sumnjate da se najpre otvore baš te koverte sa vašim ličnim podacima pa se tek onda dodeljuju nagrade. Ovog puta šifru dokumenta sa vašim ličnim podacima znate samo vi i niko drugi. Tek nakon objavljivanja nagrađenih radova vi ustupate šifru drugog dokumenta sa vašim ličnim podacima, i time potvrđujete vaš lični identitet.
   Razume se da vi možete "šapnuti" organizatoru koji radovi su vaši, ali to je onda na vašu sramotu, a ne na sramotu organizatora. Nikako ne možete da sumnjate u regularnost onoga što ste sami unapred zaštitili.

ČLAN 1

(učesnici i nagrade)

 

tačka 1

Na konkursu mogu učestvovati sva punoletna lica sa ... (pesme, priče, romani...)

 

tačka 2

Šalju se maksimalno ... (napisati koliko redova, znakova, pesama...)

 

tačka 3

Biće odabrano i nagrađeno ... (napisati koliko nagrada) ... najboljih pesama po odluci stručnog žirija.

 

tačka 4

Nagrade će biti:

 

1. nagrada –

2. nagrada –

3. nagrada –

4. nagrada –

5. nagrada –

 

tačka 5

Svi nenagrađeni radovi moraju biti objavljeni na sajtu ... (napisati ima sajta)

 

ČLAN 2

(slanje pesama)

 

tačka 1

Šalju se DVA Wordova dokumenta.

 

tačka 2

U prvom Wordovom dokumentu napišite svoje radove potpisane psudonimom (nickname).

 

tačka 3

U drugom Wordovom dokumentu napišite:

 

- ime

- prezime

- kućnu adresu

- broj pošte

- mesto boravka

- država

- mobilni telefon

- pseudonim (nickname) pod kojim ste prijavili radove

 

Drugi Wordov dokument šifrujte i zapamtite šifru, koju ne smete poslati (ona mora biti poznata samo vama). Ukoliko neko ne zna kako se Wordov dokument šifruje, možemo dati kraće objašnjenje.

 

ČLAN 3

(objavljivanje)

 

tačka 1

Kako bi se izbegla svaka sumnja u regularnost, najbolji radovi moraju biti objavljeni na sajtu pre objavljivanja identiteta autora radova.

 

tačka 2

Svaki rad koji bude objavljen biće potpisan pseudonimom koji se nalazi u prijavi.

 

tačka 3

Tek nakon objavljivanja rezultata konkursa poslaćete organizatoru šifru drugog dokumenta sa vašim ličnim podacima kojim će ga oni „otključati“ i time potvrditi vaš identitet i objaviti vas kao dobitnika.

 

ČLAN 4

(nevažeće prijave)

 

tačka 1

Nećete biti uzeti u obzir za nagradu, čak i ako vaš rad bude objavljen kao nagrađen, u dva slučaja:

a) da zaboravite šifru dokumenta sa ličnim podacima;

b) da se pseudonim (nickname) pod kojim je pesma prijavljena ne poklopi sa pseudonimom u zaključanom Wordovom dokumentu...

 

tačka 2

Rad koji je objavljen, a čiji dokumenti su proglašeni nevažećim, ne može biti zamenjen radom drugog autora kako bi se izbegla sumnja u regularnost. Taj rad zadržava svoju poziciju, samo što autor neće biti nagrađen.