MOLBA ZA MATERIJALNU POMOĆ
Obraćam Vam se s molbom da mi pomognete. Naime, radi se o teškom slučaju povrede glave mog sina Gorana, koji ima 26 godina. Prilikom pada povredio je glavu i lekari su rekli da je neophodna operacija koja može da se izvrši samo u Londonu - lobotomija mozga. Za tu operaciju potrebna su velika sredstva koja ja nemam, 100.000 eura, pa Vas molim da mi, koliko je u vašim mogućnostima pomognete.
Pošto sam građeviski radnik GP "Novi autoput" koje četiri godine već ne radi, supruga mi takođe ne radi zbog nege deteta, imam i ćerku studenta, to sam prinuđen da Vam se ovim putem obratim.
Broj žiro računa je: 10-47-98949-1, Komercijalna banka A. D. Beograd, Ekspozitura 45 28
Broj štedne knjižice: 50700 * 10 - 47 - 98941 - 1, Simijonović Novica - human.
Beograd, Zabranska 79C, Leštanes
Telefon: 011/80-30-759
 
Ovo su dosadašnji donatori. Iskreno se nadamo da će se naći još dobrih ljudi da pomogne